Overingeniør luftvern

​Forsvarsmateriells systemfagseksjon for luftvern ivaretar et kombinert system- og fagansvar for alt luftvernmateriell i Forsvaret samt at seksjonen støtter alle pågående prosjekter. Seksjonen har som hovedoppgave å sikre forsvarlig forvalting av Forsvarets luftvernmateriell. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av kosteffektive kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner, bidra til etablering av leveranseavtaler med Luftforsvaret, understøtte prosjekter ved anskaffelser og utøve teknisk fagmyndighet. Avdelingen ivaretar fagansvar på alt luftvernmateriell i Forsvaret som innebærer ansvar for materiellets arkitektur og konfigurasjon, og for at materiellsikkerhet er ivaretatt. Systemfagseksjonen understøtter og følger opp drift av luftvernsystemene i hele systemets levetid.

Vi søker nå tre overingeniører som skal jobbe med å gi prosjektstøtte til pågående luftvernprosjekter og bistå med å ivareta fagansvar for operative luftvernsystemer. Det vil være utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte prosjekter gjennom å evaluere, teste og godkjenne tekniske løsninger
 • Bidra med å utarbeide kravspesifikasjoner i forbindelse med materialanskaffelser i prosjekter, oppgradering og modifikasjoner
 • Utarbeide forskrifter for inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Delta i utarbeidelse og ajourhold av tekniske manualer og direktiver
 • Bidra til konfigurasjonsstyring samt oppfølging av dokumentasjon og rapporter
 • Følge opp og saksbehandle innrapporterte avvik, utgi tekniske ordre ved behov
 • Delta i internasjonalt materiellsamarbeid
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-/ingeniørutdanning, primært innen teknologiske fag; datateknologi/kommunikasjon/maskin
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig med:

 • Masterutdanning, primært innen teknologiske fag; datateknologi/ kommunikasjon/ maskin
 • Relevant jobberfaring, samt nyere kunnskap innen relevante fagområder
 • Erfaring fra tekniske prosjekter, særlig med etablering og forvaltning av systemdokumentasjon
 • Utdanning/kurs innen prosjektledelse
 • Erfaring fra teknisk understøttelse av avanserte systemer vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner
 • Mål- og resultatorientert
 • God beslutningsevne
 • Strukturert og nøyaktig
 • Analytisk og helhetstenkende
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra 512 700 til 590 000 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av arbeidssted må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt sjef for luftvernseksjonen Ketil Skogheim på tlf: (+47) 920 38 518.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Publisert 9. mai 2018 14:37..