Overingeniør operative system

Forsvarsmateriells Operative beslutningsstøttetjenesteseksjon i Operative system-avdeling har ansvaret for å ta frem beslutningsstøtteverktøy for bruk innenfor det operative domenet til ulike deler av Forsvaret i samarbeid med norske og internasjonale leverandører. Vi søker nå en overingeniør som skal jobbe med å lede og utføre fremskaffelse og forbedring av integrerte og interoperable løsninger innenfor kommando- og kontrollområdet.

Som overingeniør vil du ha ansvaret for at løsninger som fremskaffes er i samsvar med overordnede tekniske og sikkerhetsmessige standarder og arkitekturer for operative systemer. Fokusområder vil være løsninger for det taktiske domenet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av integrerte og interoperable funksjonelle tjenester i henhold til operative og tekniske krav
 • Koordinering og oppfølging av leverandører innenfor fagområdet
 • Forestå integrasjon og vedlikehold med hensyn til koding, testing, dokumentasjon og klargjøring av applikasjoner for leveranse
 • Ivareta faglig oppdatering og monitorering av den teknologiske utvikling
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Tre års erfaring innen fagområdet
 • Utdanning på bachelornivå med relevant spesialisering innen IKT-området. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret
 • Det kreves norsk statsborgerskap
Ønskelig:
 • Relevant erfaring innen fagområdet og/eller anvendelsesområdet i Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ha helhetsoversikt, analytisk og fokus på å skape resultater
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, lønnsspenn kroner 550 000 til 675 000 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Thomas Kjæreng på tlf. 67 86 22 79 / 992 93 032 eller via e-post : tkjareng@ndlocis.mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. desember 2017 14:49.. Sist oppdatert 28. desember 2017 15:18.