Overingeniør til kjøretøyseksjonen

Vi søker en overingeniør til vår kjøretøyseksjon. Kjøretøyseksjonen er organisert under Forsvarsmateriell landkapasiteter. Sekjsonen er ansvarlig for å ivareta eierskapsforvaltning av forsvarssektorens kjøretøymateriell. Seksjonen skal også bidra med teknisk kompetanse i forbindelse med anskaffelser av kjøretøy.

Vi søker nå en teknisk saksbehandler som skal jobbe med kjøretøyporteføljen til kjøretøyseksjonen. Dette innebærer blant annet å oppdatere masterdata, holde kontroll på kjøretøyenes konfigurasjon og utarbeide endringsforslag. Du skal også være med på å stille tekniske krav i forbindelse med anskaffelse av kjøretøy.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandling
 • Oppdatere masterdata
 • Kontrollere kjøretøyenes konfigurasjon
 • Utarbeide endringsforslag
 • Stille tekniske krav til kjøretøy ved anskaffelser
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til minimum tre års relevant arbeidserfaring, hvor det er ønskelig med erfaring innen drift og/eller vedlikehold av kjøretøymateriell
 • Utdannelse fra universitet eller høyskole på bachelor nivå innen relevante fagområder. Annen utdanning og/eller lang erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Ønskelig:

 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Kjennskap til forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og evne til å jobbe selvstendig 
 • God evne til tverrfaglig samarbeid
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, i lønnsspenn fra 537 700 til 590 000 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt fungerende sjef for virksomhetsstyring, seksjonssjef Jan Frantzen på tlf: 915 13 440 eller via e-post : jfrantzen@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 12. april 2018 13:55..