Overingeniører informasjonssystemsikkerhet

​Forsvarsmateriells IKT-sikkerhetsseksjon har ansvaret for teknisk sikkerhets- og kravhåndtering, inkludert forvaltning av tilhørende kravhåndteringsdatabase.

IKT-sikkerhetsseksjonen har nå ledig tre stillinger som overingeniør som skal jobbe med systemteknisk sikkerhetsarbeid.

Du vil blant annet ha ansvaret for å omforme godkjenningsmyndighetenes krav til forståelige og verifiserbare termer, gruppere de mot teknologi/fagområder og angi viktighetsgrad for å sikre at Forsvarets IKT-systemer er sikkerhetsmessig robuste og skal kunne motstå angrep og trusler.

Stillingene har som ansvarsområde hele IKT-kapasiteters portefølje med hovedtrekk innenfor hvert sitt område;

 • Forvarets kommunikasjonsinfrastruktur
 • Forsvarets sikre plattformer
 • Forsvarets kommando-, kontroll- og informasjonssystemer

Arbeidsoppgaver

 • Omsette overordnede policyer, krav og brukerbehov til spesifikke sikkerhetskrav
 • Oppdatere og vedlikeholde kapasitetens database
 • Analysere sikkerhetsegenskapene og sårbarheten til aktuelle produkter og teknologier
 • Verifisere installerte sikkerhetstiltak både manuelt og ved hjelp av sikkerhetsverktøy/ sårbarhetsskannere
 • Utarbeide systemtekniske sårbarhetsvurderinger
 • Være rådgiver og veileder innen fagområdet
 • Utarbeide forslag for valg av fremtidige teknologier og sikkerhetsløsninger
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Systemforståelse for moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer
 • Utdanning på bachelornivå med ønsket spesialisering innen informasjonssikkerhet. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/ NATO Secret
Ønskelig:
 • Forståelse for samspillet mellom ulike infrastrukturbaserte teknologier og applikasjoner

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, systematisk og målrettet med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, lønnsspenn kroner 579 300 til 769 100 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingene, kontakt oberstløytnant Jomar Gjernes på tlf. 920 37 489 eller via e-post jgjernes@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. desember 2017 10:35.. Sist oppdatert 28. desember 2017 14:32.