Overingeniører - SAP MRO

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvaret for at Forsvarets fly og luftvernsystemer understøttes med nødvendige IT-verktøy og materielldata. Disse verktøyene og materielldataene brukes blant annet til konfigurasjonsstyring, vedlikeholdsstyring og forsyningsprosesser. For å fylle behovet for fagekspertise innenfor SAP MRO har Luftkapasiteter nå to ledige stillinger som overingeniør.

Arbeidsoppgaver

 • Drive faglig oppfølging, rådgivning og opplæring knyttet til konfigurasjons- og vedlikeholdsstyring i SAP
 • Etablere og vedlikeholde masterdata for å understøtte konfigurasjons- og vedlikeholdsstyringen i SAP
 • Delta i råd, møter, prosjekter og utvalg som representant for eget fagområde
 • Kravstille, teste og kvalitetssikre ny funksjonalitet og nye prosesser
 • Delta i utviklingen av prosesser, bestemmelser, brukerveiledninger og annen dokumentasjon
 • Arbeide aktivt for å opprettholde en god og sterk kultur rundt SAP MRO
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum ett års erfaring med SAP MRO
 • Du må ha minimum ett års erfaring innen luftfart
 • Kunnskap om vedlikeholds- og konfigurasjonsstyringsprosesser der det er spesielt høye krav til materiellsikkerhet
 • Svært god generell IT-kompetanse, særlig på Microsoft Excel eller andre datahåndteringsverktøy
 • Du må ha relevant universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå, det er ønskelig med master eller annen relevant utdanning utover dette
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Det er ønskelig hvis du har følgende kunnskap og erfaring:

 • Kunnskap om bransjeløsningen iMRO fra HCL Technologies
 • Kunnskap om drift og vedlikehold av fly
 • Erfaring med prosessutvikling
 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Erfaring med å holde kurs og drive opplæring

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du trives godt i grensesnittet mellom menneske og maskin og i tverrfaglige miljøer
 • Du kan vise til gode rutiner, du evner å jobbe selvstendig, og setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har gode analytiske evner
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for å lade el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kroner 532 400 til kroner 623 900 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef Andre Bergheim på tlf: 982 41 058.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 19. mars 2018 09:51..