Plankoordinator ubåtsystemer

Ved Forsvarsmateriell maritime kapasiteters ubåtseksjon er det ledig fast stilling som plankoordinator innen systemområdet undervannsbåter. Tjenestested er UVB-bunkeren på Laksevåg, Bergen kommune. 

Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter, som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter, til mindre modifikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og drifte seksjonens plan- og ressursstyringsverktøy 
 • Drifte elektronisk og fysisk arkiv ved seksjonen, herunder teknisk dokumentasjon i fartøysdatabasen
 • Være seksjonens kontaktperson i forhold til vedlikehold av rammekontrakter
 • Kontroller for det totale vedlikeholdet på ubåt som er inne til års- og hovedrutine. Herunder koordinering mot Forsvarets logistikkorganisasjon i henhold til tildelt vedlikeholdsbudsjett.
 • Utarbeide rapporteringsbehov for fremdrift- og økonomistatus internt i Forsvarsmateriell, mot Sjøforsvaret og sivile leverandører i henhold til vedlikeholdet og prosjektimplementeringer
 • Bidra til utarbeidelse og oppfølging av seksjonens budsjett for kjøp av tjenester og reise/kompetanse
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum to års relevant erfaring
 • Det kreves erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • Det kreves gode datakunnskaper, spesielt innen MS Office og Access
 • Det kreves bachelor eller tilsvarende innen økonomiske fag 
 • Utdanningsretning innen administrasjon og ledelse og økonomi
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Følge prinsipper og verdier 
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig å dele din kunnskap.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø 
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Gratis parkering 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden, såfremt tjenesten tillater det.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn fra 451 300  til 499 600 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kommandørkaptein Per Magne Handegård på tlf: 55 50 28 82 eller e-post: phandegard@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 9. april 2018 11:29..