Rådgiver prosjektsikkerhet

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og P-8A Poseidon overvåkningsfly til Forsvaret. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Til denne spennende oppgaven trenger vi rådgiver innen prosjektsikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven blir å vurdere behovet for å sikkerhetsgradere anskaffelsen eller deler av denne og at arbeidet skjer i henhold til lover, forskrifter og regelverk
 • Rådgi prosjektledere og sjefen for prosjektavdelingen innen prosjektsikkerhet
 • Opprette, ivareta og avslutte sikkerhetsavtaler, herunder ivareta databasen på industrisikkerhet
 • Foreta verdivurderinger
 • Ivareta nødvendig sikkerhetsdokumentasjon
 • Utarbeide tekniske sikkerhetskrav
 • Støtte sikkerhetsgodkjenningsarbeidet
 • Forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent bachelorutdanning innen tekniske fag med vekt på IT/kommunikasjon
 • Minimum to års erfaring innen sikkerhetsarbeid
 • Erfaring fra arbeid i eller opp mot nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra forsvarssektoren
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Strengt hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn fra 563 500 til 686 900 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.  Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen utgangen 2023. Det betyr at endring av arbeidsstedsted innen det sentrale Østlandsområdet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Bjørg Ytre-Eide, sjef for prosjektstøttekontoret, e-post: bytreeide@mil.no, telefon: 63 80 82 98 eller mobil: 958 08 334.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 25. april 2018 15:12..