Rådgiver Kontraktsavdelingen

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har en omfattende og kompleks portefølje av IKT-relaterte kontrakter. Kontraktsavdelingen er faglig og utførende ansvarlig for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter og forvaltning/ drift av IKT-materiell til Forsvaret. Avdelingen bidrar, med utgangspunkt i juridiske og markedsmessige muligheter, til nyskapning i samarbeid med divisjonens andre avdelinger og eksterne oppdragsgivere.

Avdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører, og påser at disse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Sentrale rettsområder er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, EU/EØS-rett og IKT-kontraktsrett. En sentral del av avdelingens arbeid er å utarbeide, kunngjøre, fremforhandle og eventuelt reforhandle store og komplekse IKT-kontrakter. I tillegg utføres forvaltning av eksisterende avtaleportefølje, samt juridisk rådgivning relatert til anskaffelsesvirksomheten.

​Ved Forsvarsmateriells IKT-kapasiteters kontraktsavdelingen har vi ledig et ni måneders vikariat som rådgiver, med oppstart 29. januar 2018. Det vil kunne være mulighet for forlengelse av engasjementet.

Kontraktsavdelingen i IKT-kapasiteter består av tre seksjoner på Kolsås: seksjon for infrastrukturavtaler, seksjon for programvareavtaler og seksjon for innkjøp. Stillingen som utlyses tilhører seksjon for infrastrukturavtaler.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve merkantilt fagansvar innen avdelingens tildelte anskaffelsessaker, slik at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper
 • Planlegge, gjennomføre og styre anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold samt gjennomføre krevende forhandlinger
 • Bistå med faglige råd og veiledning overfor interne brukere
 • Bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser
 • Ha et overordnet fagansvar for gjennomføring og oppfølging av avdelingens oppgaver
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Tre års relevant erfaring
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger og/eller kontraktsoppfølging og tvisteløsning
 • Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverket
 • Erfaring med ledelse av og/eller deltakelse i prosjekter
 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen relevant utdannelse fra universitet/høgskole
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og en fleksibel arbeidsform
 • Kreativ, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsspenn kroner 584 300 til 671 600 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Hege Aak, tlf. 415 74 908 eller avdelingsdirektør Jan Westbye, tlf. 458 73 195.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 21. desember 2017 14:04.. Sist oppdatert 28. desember 2017 15:17.