Rådgiver, våpenintegrasjon

Anskaffelsen av kampfly F-35 er administrativt underlagt Forsvarsmateriell og er det største investeringsprosjektet Forsvarsmateriell gjennomfører. Kampflyavdelingen er opprettet for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem.

Ved Kampflyavdelingen søker vi nå en rådgiver som vil ha ansvar for å støtte og koordinere aktiviteter knyttet til oppgradering på F-35. Du vil jobbe med våpenintegrasjon med hovedfokus på UAI (Universal Armement Interface) og NEW (Network Enabled Weapons). Som rådgiver vil du ha ansvar for å støtte prosjektleder for plattform og alle prosjektaktiviteter under prosjektets ansvarsområde. Dette innebærer stor grad av samarbeid på tvers i forsvarssektoren og med nasjonale og internasjonale aktører.

Stillingen har en varighet i forhold til prosjektets varighet, som er planlagt til 2025, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere og støtte UAI og NEW områdene i forbindelse med våpenintegrasjon
 • Koordinere norske innspill og oppfølging av UAI-standarden mot amerikanske myndigheter
 • Koordinere og støtte aktiviteter knyttet til oppgradering på F-35
 • Administrasjonsoppgaver knyttet til prosjektet
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring
 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende mastergradnivå innen relevant fagkrets. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig:

 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende. Manglede formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes etter tiltredelse
 • Erfaring som prosjektleder eller fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Kompetanse innen våpenintegrasjon og da spesielt rettet mot UAI-integrasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper 

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Gode analytiske evner og god vurderingsevne 
 • Gode samarbeidsevner og god evne til å bygge relasjoner
 • Initiativrik
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, lønnsspenn fra 623 900 til 745 600 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kampflyavdelingen er i dag lokalisert på Kjeller. Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av arbeidssted må påregnes. Kampflyavdelingen er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oberstløytnant Egil Strømsvåg, prosjektleder F-35 Plattform i Kampflyprogrammet, e-post: es@f35.mil.no, tlf: 63 89 93 84, tlf: 920 48 013.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 11. april 2018 14:29..