Rådgivere Kontraktsavdelingen

IKT-kapasiteter har en omfattende og kompleks portefølje av IKT-relaterte kontrakter. Kontraktsavdelingen er faglig og utførende ansvarlig for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter og forvaltning/drift av IKT-materiell til Forsvaret. Avdelingen bidrar, med utgangspunkt i juridiske og markedsmessige muligheter, til nyskapning i samarbeid med divisjonens andre avdelinger og eksterne
oppdragsgivere.

Avdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører, og påser at disse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Sentrale rettsområder er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, EU/EØS-rett og IKT kontraktsrett. En sentral del av avdelingens arbeid er å utarbeide, kunngjøre, fremforhandle og eventuelt reforhandle store og komplekse IKT-kontrakter. I tillegg utføres forvaltning av eksisterende avtaleportefølje, samt juridisk rådgivning relatert til anskaffelsesvirksomheten.

Ved Forsvarsmateriells IKT-divisjon/Kontraktsavdelingen har vi ledig stillinger som
seniorrådgiver/rådgiver/seniorkonsulent. Det vil bli tilsatt inntil tre personer i stillingene.

De ledige stillingene tilhører en nyopprettet faggruppe for FIF-porteføljen (Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem). Arbeidssted vil være på Langkaia i Oslo. De tilsatte i faggruppen vil kunne få endret arbeidssted til Kolsås på et senere tidspunkt.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve merkantilt fagansvar innen avdelingens tildelte anskaffelsessaker, slik at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper
 • Planlegge, gjennomføre og styre anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold, samt gjennomføre krevende forhandlinger
 • Bistå med faglige råd og veiledning overfor interne brukere
 • Bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser
 • Ha et overordnet fagansvar for gjennomføring og oppfølging av avdelingens oppgaver
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Minimum ett års relevant erfaring (rådgiverstilling krever minimum tre års relevant erfaring)
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger og/eller kontraktsoppfølging og tvisteløsning
 • Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverket
 • Erfaring med ledelse av og/eller deltakelse i prosjekter
 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen relevant utdannelse fra universitet/høgskole
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

For rollen som seniorrådgiver kreves det også følgende:

 • Minimum fem års relevant erfaring
 • Erfaring med IKT-kontrakter
 • Lang erfaring og gode resultater fra å lede store forhandlinger
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og en fleksibel arbeidsform
 • Kreativ, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter på Akershus Festning, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Langkaia, sentralt i Oslo nedenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo sentralstasjon
 • Lønnsplassering i henhold til Statens lønnsregulativ. For seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 605 800 til 785 000 brutto per år. For rådgiver, lønnsspenn kroner 584 300 til 667 300 brutto per år. For seniorkonsulent, lønnsspenn kroner 512 700 til 584 300 brutto per år. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan eventuelt høyere plassering vurderes.

For mer informasjon om stillingene, kontakt faggruppeleder Elisabeth Holst-Hagedal, tlf. 917 41 749 eller seksjonssjef Harald Slettemark, tlf. 928 54 738.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 21. desember 2017 14:05.. Sist oppdatert 28. desember 2017 15:16.