Seksjonssjef planseksjon

Forsvarsmateriell felleskapasiteter utvikler og forvalter det meste av materiellet som de ulike forsvarsgrenene har til felles, som uniformer, drivstoff, basemateriell, ammunisjon og sanitetsmateriell. Felleskapasiteter har 120 medarbeidere, hvor de fleste holder til på Kolsås i Bærum, men vi har også ansatte ved Haakonsvern i Bergen, Raufoss og Kjeller.

Ved støttesystemavdelingen i Felleskapasiteter er det ledig en fast stilling som seksjonssjef i planseksjonen. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning, kjemikalier, drivstoff, basemateriell, sanitetsmateriell, CBRNE-materiell, forpleining og forpleiningsmateriell i forsvarssektoren og ivaretar eierskapsforvaltning av materiellet og materiellsystemene. Det er et tett samarbeid med avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere. Vi søker deg som vil jobbe med eierskapsforvaltning i forsvarssektoren.

Du vil bidra til at Forsvaret har tidsriktig materiell og effektive rutiner for forvaltning. Seksjonssjefen planlegger, koordinerer og leder seksjonens leveranser, som del av avdelingens drift. Stillingen medfører at det må kunne påregnes beordring til operasjoner i Norge og utlandet.

Arbeidsoppgaver

 • Linjeleder for eget personell
 • Lede og utvikle avdelingens planarbeider
 • Utføre saksbehandling og stabsarbeider innen egne områder
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk
 • Organisasjon og fagområder er under utvikling og det kan derfor bli enkelte endringer i portefølje og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning på bachelornivå innen ledelse, logistikkfag, prosjektarbeid/prosjektledelse, pedagogikk eller økonomi
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder), samt gjennomføre og bestå fysisk test

Ønskelig:

 • Tilleggsutdanning (min 60 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk
 • Grunnleggende soldatutdanning og erfaring fra tjeneste i inernasjonale operasjoner

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk, og har en systematisk arbedsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet og gode resultater
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og har evne til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som seksjonssjef, kode 1211. Lønnstrinn fra kroner 611 700 til kroner 686 900 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Av dette trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Ottar Tømmerstøl på tlf: 48010715 eller via e-post: otommerstol@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Publisert 14. mai 2018 13:02..