Seniorkonsulent masterdataforvaltning

Vil du jobbe med ERP-systemer og materielldata innenfor Luftfart?

​Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvaret for at Forsvarets fly og luftvernsystemer understøttes med nødvendige IT-verktøy og materielldata. Disse verktøyene og materielldataene brukes blant annet til konfigurasjonsstyring, vedlikeholdsstyring og
forsyningsprosesser. Luftkapasiteter har nå to ledige stillinger som dataspesialister, for å bistå med fagekspertise og håndtere den daglige driften av SAP-materialmaster og andre artikkelkataloger.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre løpende etablering og vedlikehold av artikkeldata i SAP og tilstøtende støttesystemer
 • Koordinere og kvalitetssikre automatiserte masseopprettelser og masseendringer av data i SAP og øvrige støttesystemer
 • Spesifisere og stille krav til dataleveranser fra industrien
 • Innhente og kvalitetssikre informasjon fra de flytekniske fagkontorene ved Luftkapasiteter, samt arbeide med kontinuerlig forbedring av datakvalitet og dataintegritet
 • Delta i utviklingen av nye prosesser, bestemmelser, brukerveiledninger og annen dokumentasjon, og delta i utviklingen av nye IT-verktøy og grensesnitt
 • Delta i tverrfaglige fora, arbeidsgrupper og anskaffelsesprosjekter samt bidra med opplæring og holdningsskapende arbeid innenfor informasjonsforvaltning
 • Utarbeide statistikk og rapporter
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Du må ha bestått tre års universitet/høgskoleutdanning innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang og relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Du må ha minimum tre års relevant erfaring
 • Du må ha god IT-kompetanse og god på Microsoft Excel eller andre datahåndteringsverktøy
 • Du må ha erfaring med bruk av ERP-systemer som SAP, IFS, AMOS eller lignende
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er en fordel hvis du har følgende kunnskap og erfaring:

 • Kjennskap til vedlikeholds- og/eller forsyningsprosesser
 • Kunnskap om drift av fly, tog, oljeinstallasjoner eller andre områder med høye krav til materiellsikkerhet
 • Erfaring med prosessutvikling
 • Erfaring fra Forsvarssektoren
 • Kunnskap om databaser
 • Erfaring med å holde kurs og drive opplæring

Personlige egenskaper

 • Du har svært gode samarbeidsevner og trives i tverrfaglige miljøer
 • Du trives godt i grensesnittet mellom menneske og maskin
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er fleksibel, selvstendig, analytisk og er villig til å legge ned litt ekstra innsats i hektiske perioder
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer, og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for å lade el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, for tiden fra kr 494 800,- til kr 569 000 pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes innen det sentrale Østlandet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef ERP- og Masterdatakontoret, André Bergheim på tlf: 982 41 058.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker
hos oss må kunne sikkerhetsklareres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet
for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 23. november 2017 13:41..