Seniorrådgiver Compliance

Ved Forsvarsmateriell sitt hovedkontor ved juridisk seksjon søker vi en seniorrådgiver compliance.  Du vil rapportere til juridisk direktør og ha ansvar for å drifte og videreutvikle Forsvarsmateriells anti-korrupsjonsprogram, som er etatens prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter. Som seniorrådgiver innen compliaence skal du jobbe med å bidra til at Forsvarsmateriell på en effektiv måte identifiserer og håndterer risiko for manglende etterlevelse av relevant eksternt og internt regelverk (compliancerisiko).

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og videreutvikle Forsvarsmateriells anti-korrupsjonsprogram
 • Ivareta rollen som personvernrådgiver i Forsvarsmateriell i henhold til krav i personopplysningsloven
 • Bidra til at Forsvarsmateriell på en effektiv måte identifiserer og håndterer risiko for manglende etterlevelse av relevant eksternt og internt regelverk (compliancerisiko)
 • Bistå ledelsen i håndteringen av uønskede hendelser
 • Bidra positivt til Forsvarsmateriells omdømme
 • Generell bistand i juridisk seksjon
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Minimum fem års relevant erfaring fra et eller flere av områdene; compliance, internkontroll, risikostyring, personvern og/eller internrevisjon
 • Utdannelse på masternivå innen jus. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og evne til å jobbe selvstendig 
 • God evne til tverrfaglig samarbeid
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo sentralbanestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, lønnsspenn fra 623 900 kroner til 745 600 kroner. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt juridisk direktør Johan Woo Kvandal, tlf: 916 37 437 eller via e-post: jkvandal@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette for arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 10. april 2018 11:35.. Sist oppdatert 10. april 2018 13:04.