Strukturforvalter - lager

​Driftsstyringsavdelingen i Forsvarsmateriell Felleskapasiteter er organisert med funksjoner innen driftsstyring, kvalitetssystem og masterdataforvaltning mot tekniske systemer. Driftsstyringsavdeling har ansvaret for å støtte fagavdelingene i forvaltning av materiell. Det masterdataforvaltning mot tekniske systemer. Driftsstyringsavdeling har ansvaret for å støtte fagavdelingene i forvaltning av materiell. Det innbefatter å utarbeide, innføre og følge opp felles rutiner, prosesser og bestemmelsesverk, samt støtte avdelingene med dette arbeidet.

Som strukturforvalter lager vil du ha ansvaret for å vedlikeholde lagerstrukturen til Forsvarsmateriell.

Arbeidsoppgaver

 • Opprette og drifte Forsvarsmateriells lagerstrukturer for prosjektlager- og driftsbeholdninger
 • Opprette, vedlikeholde og slette lagerlokasjoner for alle strukturelementer i Forsvarsmateriell
 • Støtte arbeidet med etablering av prosedyrer, maler og rutiner slik at arbeidet med lagerstrukturen er en naturlig del av strukturarbeidet i Forsvarsmateriell
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med bruk av SAP knyttet til materiellforvaltning eller organisasjon
 • Utdanning på videregående nivå
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring fra materiellforvaltning i Forsvaret eller Forsvarsmateriell, herunder bruk av IT-applikasjoner

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du takler en hektisk arbeidshverdag
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og
ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Førstekonsulent 1408, lønnsspenn som for tiden utgjør kr 490 900,- til kr 537 700,- pr.år.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt oberstløytnant Arne Berg, avdelingssjef Driftsstyringsavdelingen på tlf. 67 86 36 21 eller via e-post arberg@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.
De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 4. desember 2017 13:55.. Sist oppdatert 4. desember 2017 13:56.