fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Kommunikasjonsrådgiver - internkommunikasjon

Vi søker en faglig sterk og motivert rådgiver som vil bidra til å videreutvikle vårt interne informasjonsarbeid. Stillingen innebærer å være redaktør for Forsvarsmateriells intranett og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av interne kommunikasjonstiltak.

​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell få​​r du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.​

Aktiv og god kommunikasjon er avgjørende for å kunne nå de ambisiøse målene for effektivisering av forsvarssektoren. Den fortsatte utviklingen av Forsvarsmateriell forutsetter gode kunnskaper om forsvarssektorens oppgaver og målsettinger.

Komm​unikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsseksjonen i Forsvarsmateriell er en selvstendig seksjon i staben, og er nå på utkikk etter en ny medarbeider. Vi jobber tett med toppledelsen og forsvarssektorens øvrige kommunikasjonsmiljø.

Vi søker en faglig sterk og motivert rådgiver som vil bidra til å videreutvikle vårt interne informasjonsarbeid. Du skal aktivt bidra i den interne kulturbyggingen og omdømmearbeidet.

Du vil være redaktør for Forsvarsmateriells intranett og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av interne kommunikasjonstiltak. En sentral del av jobben vil være å utarbeide og implementere egen informasjonspolicy for interninformasjon. Avdelingen jobber aktivt med kulturbygging og «employer branding».

Arbeidsoppg​a​ver:

 • Operasjonalisering av Forsvarsmateriells kommunikasjonsstrategi.
 • Utarbeide og implementere egen informasjonspolicy for internkommunikasjon.
 • Valg av kanaler for å sikre god internkommunikasjon.
 • Lage egne informasjonsplaner i tråd med overordnet strategi og sikre forståelse og forankring for disse i toppledelsen.
 • Produsere tekst og bilder til interne kanaler.
 • Bidra aktivt i det interne kulturarbeidet i etaten.

Kvalifikasjon​​​er:

 • Den som tilsettes må ha tre års relevant universitets- og/eller høyskoleutdanning. Du er faglig trygg og må kunne arbeide effektivt under tidspress.
 • Det er ønskelig med erfaring innen prosjektarbeid, webpublisering og internkommunikasjon.
 • Solide digitale kunnskaper.
 • Erfaring fra prosjektledelse vil bli vektlagt.
 • Meget gode skriveferdigheter.
 • Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Annen utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egen​​skaper:

 • Vi søker etter en kreativ person som har gode gjennomføringsevner.
 • Du må være produktiv, samarbeide godt med andre, og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne. ​​
 • ​I tillegg må du være positiv og løsningsorientert for å lykkes i jobben.

Vi tilb​yr:

 • ​​​​​​​Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr interessante og krevende arbeidsoppgaver, mye ansvar samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvarsmateriell har gode pensjons- og velferdsordninger og mulighet for trening inntil to timer per uke i arbeidstiden.
 • Stillingen avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ stillingskode 1434 rådgiver, 535 900 til 621 800 kroner per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo, men noe reisevirksomhet på påregnes.
 • For stillingen kreves sikkerhetsklaring på nivå Hemmelig.

For mer informasjon om søknadsprosess og stillingen kontakt informasjonsdirektør, Marianne Øiahals på tlf: 400 29 632.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvarsmateriell vekt på å legge til rette arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.​​

Publisert 21. september 2016 14:17.. Sist oppdatert 23. september 2016 11:13.