ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Kommunikasjonsrådgiver - eksternkommunikasjon

Vi søker en faglig sterk og motiverende rådgiver som vil bidra til å videreutvikle vårt informasjonsarbeid internt og eksternt. Du vil blant annet være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kommunikasjonstiltak knyttet til en rekke spennende prosjekter.

​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får d​u mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

Aktiv og god kommunikasjon er avgjørende for å kunne nå de ambisiøse målene for effektivisering av forsvarssektoren. Den fortsatte utviklingen av Forsvarsmateriell forutsetter gode kunnskaper om forsvarssektorens oppgaver og målsettinger.

Kommunikasjonsrådgiver - eksternkommunikasjon​​​

Kommunikasjonsseksjonen i Forsvarsmateriell er en selvstendig seksjon i staben, og er nå på utkikk etter en ny medarbeider. Vi jobber tett med toppledelsen og forsvarssektorens øvrige kommunikasjonsmiljø.

Vi søker en faglig sterk og motivert rådgiver som vil bidra til å videreutvikle vårt informasjonsarbeid internt og eksternt. Stillingen er plassert i Kommunikasjonsseksjonen og rapporterer til informasjonsdirektøren, men vil også jobbe tett opp mot direktøren og øvrig ledelse i etaten.

Du må kunne sette deg raskt inn i komplekse saksfelt, og gjøre avansert og teknisk informasjon enkel og tilgjengelig. Du vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kommunikasjonstiltak knyttet til en rekke spennende prosjekter.

Arbeidsoppgaver:​​

 • Operasjonalisering av Forsvarsmateriells kommunikasjonsstrategi.
 • Lage PR-planer og gjennomføre PR-aktiviteter for å skape interesse hos fremtidige medarbeidere, våre samarbeidspartnere i industrien samt bidra til omdømmebygging av Forsvarsmateriell.
 • Mediehåndtering og opplæring av andre i organisasjonen til å håndtere pressehenvendelser.
 • Produsere tekst og bilder til interne og eksterne kanaler.
 • Bidra som kommunikasjonsrådgiver i prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • ​Den som tilsettes må ha tre års relevant universitets- og/eller høyskoleutdanning.
 • Det kreves trygghet i mediehåndtering og du må kunne arbeide effektivt under tidspress. Det er ønskelig med erfaring innen PR-arbeid og/eller journalistikk.
 • Erfaring med medieinnsalg/mediehåndtering; gjerne fra byrå.
 • Meget gode skriveferdigheter.
 • Solide digitale kunnskaper.
 • Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Annen utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en kreativ person som har gode gjennomføringsevner.
 • Du må være produktiv, samarbeide godt med andre, og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • I tillegg må du være positiv og løsningsorientert for å lykkes i jobben.

Vi tilb​​​yr:

 • Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Vi tilbyr interessante og krevende arbeidsoppgaver, mye ansvar samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvarsmateriell har gode pensjons- og velferdsordninger og mulighet for trening inntil to timer per uke i arbeidstiden.
 • Stillingen avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent stillingskode 1363, 516 000 til 588 100 koner per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo, men noe reisevirksomhet på påregnes.
 • For stillingen kreves sikkerhetsklaring på nivå Hemmelig.

For mer informasjon om søknadsprosess og stillingen kontakt informasjonsdirektør, Marianne Øiahals på tlf: 400 29 632.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvarsmateriell vekt på å legge til rette arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 21. september 2016 13:32.. Sist oppdatert 23. september 2016 11:11.