Kort fortalt

Om Forsvarsmateriell

​​​​​​​​​​​​​​​​

Kort fortalt

Om Forsvarsmateriell

Vårt formål

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Forsvarsmateriell ble opprettet 1. januar 2016 med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring. ​​​​​​​​​

​​​​​Forsvarsmateriells oppdrag fra ​Forsvarsdepartementet

Vår plass

Forsvarsmateriell er en etat i Forsvarssektoren, sidestilt med de andre etatene. Forsvarssektoren skal forsvare norsk territorium, befolkning og interesser. I den sammenheng er Forsvarsmateriell ansvarlig for materiellinvesteringer og -forvaltning.


Vårt budsjett

Vi forvalter store ressurser på vegne av befolkningen, og det er derfor viktig at vi viser respekt for midlene vi er tildelt.

Våre 1300 ansatte

Forsvarsmateriell har et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og kjerneverdiene integritet, respekt og ansvar skal gjennomsyre alt vi gjør. Hos oss jobber blant annet jurister, ingeniører, økonomer og IKT-personell side om side med erfarne offiserer.

Våre største prosjekter

Vi jobber til enhver tid med circa 200 store og små prosjekter, alt fra IKT-systemer, fartøy og kjøretøy til ubemannede systemer.

Publisert 2. september 2016 10:51.. Sist oppdatert 5. september 2016 13:43.