Kystvaktens nye dataverktøy for søk og redningKystvaktens nye dataverktøy for søk og redninghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=163https://youtu.be/Tqm6pMbye9A

– Kystvaktens månelanding

Kystvakten ønsket et verktøy som kunne lette jobben til fiskeriinspektørene sine. Verktøyet de fikk kan nå brukes til så mye mer.

​​​​​​​​​​For noen år siden etterspurte Kystvakten et verktøy som ville gjøre deres hverdag lettere – et verktøy som gjorde det lettere å hente fram informasjon om fartøy som ferdes på havet. Dette oppdrage​​t fikk Forsvarsmateriell ​IKT-kapasiteter (den gang FLO divisjon for IKT-kapasiteter). Resultatet er et verktøy som kan brukes til så mye mer. I en vaktmelding fra besetningen i KV Farm står det:

«Beslutningsstøtteverktøyet er det største fremskrittet i ​​KVs historie, hvis man ser bort fra at vi fikk fartøyer en gang i tiden»​

– Kystvaktens ønske var å få et bedre og mer forståelig situasjonsbilde gjennom automatiserte prosesser og bedre grunnlag for å gjøre sikkerhetsvurderinger. Høsten 2014 ble første versjon av verktøyet rullet ut. Da kunne det brukes til kystvaktvirksomhet, kystovervåkning og i forbindelse med fiskeriinspeksjoner og fiskerisporing, sier prosjektleder i Forsvarsmateriell, Marianne Breivik.

I neste fase av prosjektet ble funksjonalitet for søk og redning implementert (se grafikk). Denne oppgraderingen gjør at Kystvakten kan ta bedre og raskere beslutninger og operere mer effektivt ved for eksempel nødmeldinger.​ 

«Som første fartøy har KV Harstad lagt inn to inspeksjoner og en visitasjon i det nye beslutningsverktøyet (BST). BST gir oss langt bedre situasjonsoversikt i vårt operasjonsområde. Det gir oss bedre og hurtigere tilgang til nødvendig og vesentlig informasjon ved ressurskontroll og anløpskontroll. Jeg anser BST som et kvantesprang hva gjelder Kommando Kontroll Informasjonssystem for Kystvakten»​​​​​

Dette meldte besetningen på KV Harstad etter å ha testet ut verktøyet.

Bort fra manuelle rutiner​​

I forrige uke la prosjektteamet inn funksjonalitet for seilingsprogram og rapportering. Dermed skal gamle manuelle rutiner byttes ut med elektronisk, tokts- og daglig rapportering, som gir Operasjonssentralen mulighet til selv å hente ut alle de rapportene de trenger vedrørende Kystvaktens virksomhet.

– Alle disse elementene gjør at Kystvakten nå har ett moderne verktøy for mange av sine kjerneoppgaver, sier Forsvarsmateriells prosjektleder, og legger til at det tette samarbeidet med Kystvakten har hatt mye å si for resultatet:

– Det er uten tvil Kystvaktens tette involvering og en smidig utviklingsmetodikk som gjør resultatet så enestående.

Tilbakemeldingene fra brukerne har vært entydig positive. I vinter rapporterer besetningen hos fartøyet KV Njord:

​«Det må vel være motiverende å vite at prosjektet så til de grader vil revolusjonere vår arbeidshverdag. Kystvaktens månelanding.​»

Publisert 8. mars 2016 13:50. av Therese Espeland. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:16.