Løsningsarkitekt

Ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som senioringeniør ved IKT-arkitektur og -sikkerhetsavdelingen. Våre løsningsarkitekter evner å se helhet og sammenhenger og er på mange måter bindeleddet mellom virksomhet og teknologi.

​​​​​​​Arbeidsoppgaver

 • Du skal arbeide med videreutvikling og kontinuerlig forbedring av metodikk og verktøy benyttet av IKT-arkitekturmiljøet i Forsvarsmateriell
 • Stillingen innebærer modelleringsstøtte og arkitekturfaglig rådgivning til andre fagmiljøer i Forsvarssektoren
 • Du skal delta i investeringsprosjekter også ut mot NATO
 • Du skal bidra med opplæring av prosjekt- og løsningsarkitekter i Forsvarsmateriell

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha utdanning som sivilingeniør/master eller tilsvarende med relevant fagkrets og minimum fem års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IKT infrastrukturløsninger inkludert arkitekturarbeid
 • Tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektledelse er en fordel
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha arbeidserfaring i rollen som virksomhetsarkitekt og praktisk erfaring fra modellering i arkitekturmodelleringsverktøy. Det er en fordel om du behersker Sparx Systems Enterprise Architect
 • Det er ønskelig om du har erfaring i bruk av arkitekturrammeverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • Det er ønskelig om du har kunnskap om Forsvarets / NATOs organisasjon og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt.

 

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeidsevner og ønsker utstrakt samarbeid med andre
 • Stillingen krever at du arbeider selvstendig og at du viser evne til å legge saker frem for beslutningstakere

 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidsdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom og du vil ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn fra kr 635 000 – 745 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse

Nærmere opplysninger vedrørende stillingene får du ved henvendelse til Øyvind Raad tlf 67 86 23 29 / 489 59 635 eller Lasse Halaas tlf 67 86 23 01 / mobil 958 55 833.

 

 

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. mars 2017 16:31.. Sist oppdatert 13. mars 2017 17:23.