Løsningsarkitekt - Datasenter

​Ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som senioringeniør ved System og lagringsseksjon i Sikre Plattformavdeling. Vi søker en dyktig sivilingeniør/ingeniør som er fagspesialist innenfor IT-infrastruktur og datasenterteknologi.

Stillingen er plassert i avdelingen som har hovedansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av Forsvarets sikre IKT-plattformer (FSP).
Avdelingen er ansvarlig for anskaffelser, forbedringer og forvaltning av IKT-materiell i hele forsvarssektoren. System- og lagringsseksjon har hovedansvar for serversystemer, lagringsløsninger, driftsverktøy og virtualisering, samt tilsvarende IT-teknisk infrastruktur i datarom/datasentre.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle veikart på kort og mellomlang sikt
 • Utføre detaljerte tekniske analyser og vurderinger av tekniske løsninger
 • Lede og gjennomføre utarbeidelse av kravspesifikasjon og følge opp utvikling
 • Lede og implementere valgt systemløsning og inneha rolle som teknisk ansvarlig
 • På vegne av avdelingen, delta i forsvarssektorens planlegging og koordinering av fremtidens løsninger
 • Utarbeide, vedlikeholde og modellere høynivådesign for IT plattformsystemer
 • Det inngår i jobben å bestille og følge opp utvikling av ny og endret funksjonalitet hos underleverandører

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/master med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger
 • Teknologisk oppdatert, tilegner deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig
 • Oppdatert kompetanse og erfaring innen design og installasjon av moderne datarom og datasentre vektlegges spesielt høyt
 • Gode norsk og engelsk lese- og skrivekunnskaper
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig

 • Tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Evner å se helheten i IT-infrastrukturer
 • Gode samarbeidsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Selvstendig og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn fra kroner 632.500 – 820.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingssjef Petter Moe på
tlf: +47 474 77 103 eller via e-post: petmoe@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 18. september 2017 14:35.. Sist oppdatert 20. september 2017 14:40.