Løsningsarkitekt - Kommando og kontroll informasjonssystemer

​Ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter, Operative systemavdeling er det ledig en fast nyopprettet stilling som senioringeniør innen IKT arkitektur. Operativ avdeling har ansvar primært for forvaltning og deltagelse i prosjektering av Kommando og kontroll informasjonssystemer i Forsvaret. Som løsningsarkitekt vil du ha ansvar for å lede og koordinere avdelingens arbeid med arkitektur og teknologiske veikart.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og vedlikeholde IKT arkitektur for Kommando og kontroll informasjonssystemer (K2IS), samt deres grensesnitt mot andre systemer
 • Faglig utredninger, rådgivning og utarbeidelse av spesifikasjoner for K2IS systemer ovenfor samarbeidende parter i og utenfor Forsvaret
 • Utvikle og oppdatere IKT arkitektur innenfor avdelingens ansvarsområde. Herunder å utvikle veikart på kort og mellomlang sikt. Lede og gjennomføre utarbeidelse av kravspesifikasjon og følge utviklingen
 • Stillingen krever at du deltar i alle faser av anskaffelses- og utviklingsprosjekter, samt rådgivning til andre deler i Forsvaret innenfor fagområdet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/master med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Gode norsk og engelsk lese- og skrivekunnskaper
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig

 • Tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektledelse
 • Kunnskap om Forsvarets og NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner, samt evne til å se helheten i IKT-infrastrukturer/løsninger
 • Du er godt teknologisk oppdatert og evner kontinuerlig å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi
 • Du har et ønske om å bidra til at Forsvarets IKT løsninger gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 632.500 – 820.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Gunnar Arneberg, mobil 480 87 178, e-mail; garneberg@mil.no.
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 18. september 2017 14:36.. Sist oppdatert 20. september 2017 14:48.