Løsningsarkitekt - Nettverk

​Forsvarsmateriell IKT-kapasiteters Nettverksavdeling har ansvaret for å bygge og forvalte nettverkene som benyttes av Forsvaret. Disse er sammensatt av høyhastighets- og taktiske WAN/LAN, et antall radionett, satellittkommunikasjon, mobilløsninger og overbyggende orkestrering. Vi søker nå en arkitekt som skal jobbe med planlegging, bygging og oppgradering av nettverkene.

Som nettverksarkitekt vil du ha ansvaret for planlegging av nettverkene gjennom prosjektarbeid og selvstendig faglig arbeid, samt koordinering av dette arbeidet mot plattform-miljøer, tjenester og funksjonelle/operative kravsett.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholde Forsvarets tekniske målbilder og veikart på kommunikasjonssiden, og sørge for at disse er godt forankret i forsvarssektorens arkitektur-repository
 • Løpende kommunikasjon med relevante brukermiljø, driftsmiljø og andre fagavdelinger innen forsvarssektoren for å fange opp alle relevante behov til nettverket
 • Kommuniserer målbilder, veikart og avdekker mangelfullt definerte grenseflater
 • Holde kontakt med regulerende myndigheter, relevante standardiseringsorganisasjoner, strategiske samarbeidspartnere i og utenfor forsvarssektoren, i og utenfor Norge

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/master med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse nettverks- og kommunikasjonsløsninger inkludert arkitekturarbeid
 • Erfaring med anerkjente arkitekturrammeverk som TOGAF
 • God forståelse for IKT-sikkerhet generelt og høy kompetanse innen nettverkssikkerhet spesielt
 • God oversikt over de viktigste standardisering-aktivitetene innen nettverksområdet
 • Innsikt i drift og forvaltning av større, sammensatte kommunikasjonsløsninger
 • Erfaring med prosjektledelse og IKT-styring, helst basert på kjente metoder som PMBOK/PRINCE2 og COBIT
 • Gode norsk og engelsk lese- og skrivekunnskaper
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig

 • Kunnskap om Forsvarets og NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn

Personlige egenskaper

 • God analytisk evne og evner å se helheten i IKT-infrastrukturer
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Kvalitetsorientert
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har ønske om å bidra til at Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 632.500 – 820.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingssjef Trygve Jordan på
tlf: 67 86 24 33 /479 77 959 eller via e-post: tjordan@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 18. september 2017 14:36.. Sist oppdatert 20. september 2017 14:40.