Løsningsarkitekt - Virksomhetssystemer

​Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT-plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige miljøene i Norge. 

Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter/Sikker plattformavdeling utruster forsvarssektoren med relevante og tidsriktige IKT-løsninger. Divisjonen har hovedansvaret for teknisk forvaltning og videreutvikling av forsvarssektorens sikre IKT-løsninger. 

Ved Sikker plattformavdeling har vi ledig stilling som senioringeniør med spesielt ansvar for arkitekturarbeid for integrasjon av ERP og LOB løsninger mot infrastruktur. Stillingen er en av fire arkitektstillinger i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle veikart på kort og mellomlang sikt
 • Utføre detaljerte tekniske analyser og vurderinger av tekniske løsninger
 • Lede og gjennomføre utarbeidelse av kravspesifikasjon og følge opp utviklingen
 • Lede implementering av valgte systemløsninger og inneha rolle som teknisk ansvarlig
 • På vegne av avdelingen skal du delta i forsvarssektorens planlegging og koordinering av fremtidens løsninger
 • Utarbeide, vedlikeholde og modellere høynivådesign for IT plattformsystemer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/master med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IKT infrastrukturløsninger inkludert arkitekturarbeid
 • God innsikt i drift og forvaltning av store IKT-systemer
 • Gode norsk og engelsk lese- og skrivekunnskaper
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig

 • Kunnskap om Forsvarets og NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn
 • Tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner og evne til å se helheten i IKT-infrastrukturer. Er godt teknologisk oppdatert og evner kontinuerlig å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi
 • Du har et ønske om å bidra til at Forsvarets sikre plattformer gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.


Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 632.500 – 820.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingssjef Petter Moe på
tlf: +47 474 77 103 eller via e-post: petmoe@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.Publisert 18. september 2017 14:35.. Sist oppdatert 20. september 2017 15:25.