forsvarsmateriellforsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forsvarsmateriell-5k-merke.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7656

Lokal informasjonsforvalter

V ønsker å knytte til oss en ny medarbeider som kan besitte rollen som lokal informasjonsforvalter. Vi ser etter deg som kan forvalte og håndtere all sikkerhetsgradert arkivverdig materiale i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Ved Forsvarsmateriell stab ønsker vi å knytte til oss en ny medarbeider som kan besitte rollen som lokal informasjonsforvalter. Vi ser etter deg som kan forvalte og håndtere all sikkerhetsgradert arkivverdig materiale i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du vil også jobbe med innsynsbehandling, generell poståpning, postfordeling i sak, arkivsystemet og brukerstøtte samt kursing og veiledning i nevnte emner. Stillingen er nyopprettet og endring i arbeidsoppgaver vil derfor kunne påregnes.

Arbeids​​​oppgaver: ​

 • ​​Rollen som lokal informasjonsforvalter
 • Innsynsbehandling
 • Poståpning
 • Postfordeling
 • Kursholder
 • Andre oppgaver må også kunne påregnes​ å bli lagt til stillingen

Kvalifika​sjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra arkivakademiet eller lignende. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du må ha minimum tre til fem års erfaring fra arkivarbeid i offentlig forvaltning.
 • Du må ha god erfaring fra sak- og arkivsystemer – fortrinnsvis Doculive eller tilsvarende. I tillegg må du ha god kunnskap om innsynsbehandling.
 • Du må ha god kunnskap om Sikkerhetsloven og Offentleglova med tilhørende forskrifter.
 • Det er ønskelig at du har kurs- og opplæringserfaring, og at du har erfaring fra forsvarssektoren.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha en faglig sterk vurderingsevne og trives med å gi råd og veiledning innen fagområdet. Du kan også vise til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er komfortabel og trygg med formidling i større forsamlinger.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling, og du har evnen til å sette deg raskt inn i ulike typer problemstillinger.
 • Du mestrer å være nøyaktig og systematisk samtidig som du trives med et rutinepreget arbeid.
 • Du har gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Du er resultatorientert og har evnen til å arbeide strukturert og effektivt, også under tidspress.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:​​​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en ny og spennende etat.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø og gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnspenn fra 516 000 til 588 100 kroner. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seniorrådgiver Merethe Fredheim på på telefon 23 09 31 40 eller via mobil 988 90 982.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 28. desember 2016 12:27..