Forsvarets oppgraderte CV9030 stormpanservogn / A Cv9030 tankForsvarets oppgraderte CV9030 stormpanservogn / A Cv9030 tankhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NY CV90.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4929

Må se på hele kostnadsbildet

Forsvarsmateriell anskaffer komplekse produkter og våpensystemer som skal løse viktige oppgaver. Kostbart materiell med svært lang levetid gir økonomene gode utfordringer.

​​​​​​​​​– Det er viktig å se på hele kostnadsbildet, fra innkjøp til drift og avhending. Da er det vesentlig å tenke på hele levetiden, og noen​ ganger er det inntil 30 år. Min jobb er å sikre at Forsvaret får mest materiell for pengene. Det er en meget fin utfordring, sier økonom og analytiker Kristin Hagen.

fghjkKristin Hagen.

Kristin er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen (UiB), og jobbet i Bergen Kommune og Riksrevisjonen før hun begynte i Forsvarets logistikkorganisasjon. Kristin ble deretter med på flyttelasset når Forsvarsmateriell tok over oppgavene knyttet til materiellinvesteringer. 

– Jeg ble kjent med Forsvaret gjennom Riksrevisjonen og så fort det viktige forvalteransvaret. 

Kristin jobber med analyser av kostnader forbundet med investeringer Forsvaret gjør i alt fra helikoptre til IKT-systemer.

Noe av utfordringen har vært å forstå bruken av materiellet som kjøpes inn. Man lærer fint lite om stridsvogner og sambandsutstyr på UiB, dermed har kolleger kommet godt med.

– Jeg jobber både sammen med sivile og militære med ulik bakgrunn. Det er bra å kunne kombinere oss akademikere med de operative, det har jeg lært veldig mye av.

Fakta LCC 

LCC står
for Life Cycle Cost – på norsk: levetidskostnader. 

LCC-seksjonen i Forsvarsmateriell gjennomfører tverrfaglige analyser for å beregne drift- og 
levetidskostander på materiell og våpensystemer.

Publisert 11. januar 2016 13:55.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:16.