KampvognKampvognhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Teknologi kampvogn.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4881

Mer effektiv modernisering

Et av målene til Forsvarsmateriell er å modernisere Forsvaret raskere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Forsvarsmateriell skal videreføre oppgavene knyttet til materiellinvesteringer, og vi har som mål å øke kvaliteten og effektiviteten i materiellprosjekter ytterligere - slik at vi kan modernisere Forsvaret enda raskere, sier informasjonsdirektør i Forsvarsmateriell, Marianne Øiahals.

Nye trusler og en sikkerhetssituasjon i stadig endring gjør at Forsvarssektoren kontinuerlig må tilpasses og videreutvikles. Regjeringen besluttet våren 2015 å opprette en egen etat som skal spesialiseres på anskaffelser av militært materiell.

– Vi skal følge den teknologiske utviklingen, samtidig som vi skal anskaffe "hyllevare" der det er hensiktsmessig. Med andre ord utnytte og videreutvikle den teknologien som allerede finnes på markedet, både det sivile og militære, da dette er kostnadsbesparende og raskere å anskaffe, sier informasjonsdirektøren.

Øiahals kommer fra stillingen som informasjonsdirektør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som frem til i dag har gjennomført materiellprosjekter til Forsvaret. ​

Publisert 4. januar 2016 10:58. av Simen Rudi, Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:16.