forsvarsmateriell_316_nåretanbudblireninviforsvarsmateriell_316_nåretanbudblireninvihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=211/media/PubImages/Tangobilde.jpg

Når et anbud blir en invitasjon til argentinsk tango

I stedet for å stappe et anbud fullt av kravspesifikasjoner har Forvarsmateriell nylig lyst ut et litt annerledes anbud. Nå ber vi industrien om bredere råd for neste generasjon av Forsvarets sikre plattformer.

For kort tid siden utlyste IKT-kapasiteter prosjektet P8171 på Doffin som en Request for Information – en såkalt RFI. Prosjektet Forsvarets sikre plattformer – neste generasjon (P8171) skal ta frem og realisere løsninger der ugraderte og graderte IKT-plattformer (lav og høygradert) sees på helhetlig. Koblingen til argentinsk tango kommer vi tilbake til om litt.

Vi ber industrien om råd

En RFI er en litt ny tankegang fra Forsvarsmateriell og kanskje til og med i bransjen generelt, ifølge sjef for IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø.

– Gjennom utlysningen går ikke Forsvarsmateriell ut og bestiller noe, men ber Direktør for IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø søker bredere råd fra industrien.
industrien om bredere råd. Forsvarsmateriell ønsker å la industrien, som sitter midt i landskapet, påvirke hvordan Forsvarets anskaffelser bør gjennomføres Det skjer store endringer innen IKT.  Mange tjenester flyttes ut i skyen, og forretningsmodellene er i bevegelse.  Dette fører til at mange nye IKT-løsninger tas fram av andre aktører enn før, sier Eiliv Ofigsbø.

Forsvarsmateriell ønsker informasjon fra norsk næringsliv om 
forretningsmodeller, kompetanse, kapasitet og erfaringer fra leveranse av skybaserte løsninger og datasentre. Dette kan danne grunnlaget for neste generasjon av Forsvarets sikre plattformer og relaterte prosjekter, som etablering av datasentre.

– Vi vet veldig godt hva vi trenger. Det som er åpent er samarbeidsform og leveransemodell, forklarer avdelingssjef for Sikre plattformer i IKT-kapasiteter Petter Moe.

Investeringer innen Forsvarets sikre plattformer i perioden skal bidra til å øke evnen til samvirke mellom nasjonale styrker i operasjoner. Det er et tilsvarende behov for deling av informasjon med aktører i totalforsvaret og allierte.

Vil bidra til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig internasjonalt

Et av kravene i RFI’en er at virksomheten må være basert i Norge.

– Vi ønsker også å bidra til at norsk industri er innovative og fremtidsrettede både på teknologi og forretningsløsninger.  Dette for å bedre leveransene til Forsvaret i Norge, men også for å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig internasjonalt, sier direktøren for IKT-kapasiteter.

Det er et mål for Norge å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig industri, slik det står beskrevet i Melding til stortinget 9 – Nasjonal forsvarsindustriell strategi (2015-2016).

Betydelig økonomisk gevinst

Det er behov for at Forsvarets sikre plattformer har en mer ensartet struktur og arkitektur for de forskjellige graderingsnivåene, og på tvers av disse. Da oppnår manPetter Moe, sjef for avdelingen Sikre plattformer i Forsvarsmateriell, mener at man gjennom prosjektet vil kunne realisere et betydelig økonomisk gevinstpotensial. (Foto: Studio E, Fotograf Elena Garm) mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for brukerne. Det vil være et betydelig økonomisk gevinstpotensial i få etablert mer enhetlige IKT-plattformer, ifølge Petter Moe.

– Når mange bruker samme teknologien flere steder oppnår man stordriftsfordeler i forhold til i dag hvor vi har mange forskjellige systemer, sier avdelingssjefen.

Argentinsk tango

Med et anbud i størrelsesorden opp til halvannen milliard er det ikke småtterier det er snakk om for norske IT-virksomheter. Men at det er julekvelden vil ikke Moe være med på.

– Du kan heller kalle det en invitasjon til en argentinsk tango, ler Moe.

For dem av oss som ikke er helt kjent med grunnprinsippene i argentinsk tango kan kanskje Wikipedia hjelpe:

Karakteristisk for den argentinske tangoen er at dansen gir mange muligheter til eksperimentering med steg og figurer, men hele tiden ut fra grunnprinsippet som uanstrengt eleganse, jevn flyt og reversert symmetri. I tillegg til at den ene fører og den andre følger.

Anbudet ble utlyst i midten av september. Besvarelse på RFI skal være Forsvarsmateriell i hende innen mandag 16. oktober 2017, klokken 16.00.

 

 

Fakta – Forsvarets sikre plattformerFakta – Forsvarets sikre plattformer<p>Investeringene innen Forsvarets Sikre Plattformer omfatter blant annet flere planlagte prosjekter. Disse er:<br></p><ul><li>P8052 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Nord-Norge<br></li><li>P8053 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Østlandet<br></li><li>P8171 FSP neste generasjon.<br></li></ul><p>Relaterte prosjekter kan inkluderes over tid. <span style="font-size:13px;">Anskaffelsene skal gjennomføres i Langtidsplanens periode 2017-2025. </span><span style="font-size:13px;">Les mer i <a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/Fremtidige%20anskaffelser%20til%20Forsvaret%20(FAF)%202015-2025.pdf">Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2017–2025</a>.</span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=20

Publisert 4. oktober 2017 09:35. av Vigdis Hvaal. Sist oppdatert 5. oktober 2017 08:39.