forsvarsmateriellpresse_5_norskeherculesflybliforsvarsmateriellpresse_5_norskeherculesflyblihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1045/media/PubImages/Bannerbilde_avhendingC130.JPG

Norske Hercules-fly blir brannslukkingfly i USA

Forsvarsmateriell selger fem C-130H transportfly til det amerikanske selskapet Coulson Aviation (USA) Inc. Flyene skal brukes til brannslukking.

Disse flyene har vært svært viktige for det norske forsvaret og jeg er glad for at de nå kan komme til nytte også for det sivile samfunn. At vi samtidig kan tilbakeføre midler fra salget til forsvarsbudsjettet er også gledelig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Flyene er solgt samlet for USD 4,5 millioner, og skal formelt overtas av kjøper i årsskiftet 2019/2020.

Coulson Aviation er et familieeiet selskap med global virksomhet i Australia, Canada, Chile og i USA. Selskapet har en stor flåte med fly og helikoptre som brukes til brannslukking, nødsituasjoner og hendelser med oljesøl. Selskapet har statlige kontrakter for dette arbeidet, og dette er en del av betingelsene for valg av kjøper og inngåelse av kontrakt.

Det har vært en glede å jobbe med hele teamet fra Forsvarsmateriell. Vi ser frem til å gi Balder, Brage, Frøy, Odin og Ty et nytt liv. Disse C-130H-flyene har blitt vedlikeholdt etter den høyeste standard, og med våre modifikasjoner sammen med en ny glasscockpit, vil flyene fortsette å tjene offentligheten i årene fremover, sier Britt Coulson, direktør for Coulson Aviation.

Forsvarsmateriells salgsprosess startet med en utlysning i mars 2018. Seks selskaper besvarte anbudsinnbydelsen, og kun ett selskap leverte påkrevet dokumentasjon til å kjøpe flyene. Salget til Coulson Aviation er godkjent av amerikanske myndigheter, utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet.

Dette er det første større avhendingsprosjektet som er gjennomført etter etableringen av Forsvarsmateriell som egen etat. Det er oppløftende når vi lykkes med gjenbruk som i dette tilfellet. Det er også nyttig læring for oss som organisasjon for å kunne gjennomføre avhendinger mer effektivt og med mindre ressursbruk, sier Mette Sørfonden, direktør Forsvarsmateriell. 

Prosessen er gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer og med alle formaliteter på plass, og det er ekstra godt å vite at flyene skal fortsette i en samfunnsnyttig tjeneste i mange år til, avslutter Mette Sørfonden.

De fem flyene har vært langtidslagret på Davis-Monthan Air Force Base, 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) i Tucson, Arizona i påvente av en eventuell kjøper. Det sjette flyet er en del av Forsvarets flysamling ved Gardermoen.
 
Download english version here: 

Press release C-130H English.pdf

Kontakter:
Forsvarsmateriell – Hilde Tank-Nielsen, fung. Kommunikasjonssjef, mobil +47 95021302 htanknielsen@mil.no

Coulson Aviation – Britt Coulson, President +1 (250) 724 7600 info@coulsongroup.com


Publisert 22. november 2019 12:20. av Jonas Wærstad. Sist oppdatert 22. november 2019 14:25.