Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringen la fredag 17. juni frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Ifølge statsminister Erna Solberg forslår Regjeringen en historisk satsing på Forsvaret.

​​​I Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren anbefales en styrking av forsvarsbudsjettet. Forsvarsrammen skal frem mot 2020 løftes til et nivå som ligger om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå. Over de neste 20 åren​e skal dette dekke et merbehov på om lag 165 milliarder kroner.

– Regjeringen legger med denne langtidsplanen grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret med reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Forsvaret er i dag ikke tilpasset de utfordringene vi står overfor og forsvarsevnen må styrkes. Vi må velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller å øke vår forsvarsevne. Vårt svar er at det er tvingende nødvendig å øke vår forsvarsevne i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Regjeringens egen pressemelding.

Publisert 17. juni 2016 14:23.. Sist oppdatert 1. september 2016 08:55.