Sjefskifte2Sjefskifte2http://forsvaret.no/media/PubImages/Sjefskifte2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7403PROTOKOLL: Her signerer brigaderene, Bjarne Nermo og Morten Eggen, overtakelseprotokoll.
Sjefskifte4Sjefskifte4http://forsvaret.no/media/PubImages/Sjefskifte4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7405OPPSTILLING: Sjefskiftet ble markert med oppstilling.

Ny sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter

Onsdag 31. august, markerte Forsvarsmateriell landkapasiteter at brigader Morten Eggen overtar stillingen som avdelingssjef etter brigader Bjarne Nermo.

​​​​​​​​​​​​​​​​Brigader Morten Eggen har en variert tjenestebakgrunn fra forsvarssektoren og kommer nå fra stillingen som stabssjef i Cyberforsvaret.

– Det er mange årsaker til at jeg søkte nettopp jobben som sjef Landkapasiteter. For det første er vi premissgiver for moderniseringen av spesielt Hæren og Heimevernet. For det andre er vi med på å etablere en ny etat, sier Eggen.

Eggen ble utnevnt til brigader i Hæren og ny sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter fredag 12. august. Direktøren for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, er fornøyd med utnevnelsen og ser fram til å få han inn i sin ledergruppe.

– Jeg gleder meg til å bli ennå bedre kjent med Morten Eggen. Han overtar en spennende og utfordrende stilling og vil med sin kompetanse være en synlig leder og viktig bidragsyter i min ledergruppe, sier Sørfonden.

Overtar en ryddig avdeling

Sjefsbyttet skjedde under en høytidelig seremoni med oppstilling på Kolsås base. Både sivile og militære sto rett da deres tidligere sjef Bjarne Nermo trådte av, og den nye sjefen trådte inn i den militære sjefsstillingen. Tidligere på formiddagen signerte de to overtakelsesprotokoll, og under lunsjen takket Eggen forgjengeren for både for opplæring og for den ryddige avdelingen han overtar.

– Jeg vil takke Bjarne for svært god overlapping og at du nå avleverer en avdeling og et bo som det står respekt av. Når du forlater leiren her litt seinere i dag så kan du kjøre ut porten med hevet hode og vite at du har fått til utrolig mye på din vakt, sa Eggen, henvendt til Nermo som går av med pensjon etter fire år i sjefsstolen.

En lan​​g og variert militær karriere

Eggen startet sin militære karriere i 1987 og har en variert tjeneste fra Nord- og Sør-Norge på tropps- og kompaninivå. Han har også vært sjef for Hærens befalsskole. Han har vært stabsoffiser ved flere avdelinger i Hæren. Han har også internasjonal erfaring fra UNIFIL i Libanon og to runder til Afghanistan herunder som bataljonssjefsmentor i Operational Mentor and Liaison Team (OMLT).

Den nyutnevnte brigaderen har det siste året gjennomført National Defence University i Washington D.C i USA. Før han dro til USA var han sjef for Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Han har også tjenesteerfaring fra Forsvarsdepartementet hvor han deltok i utarbeidelsen av gjeldende langtidsplan for Forsvaret.

Nå ser han fram til å ta tak i oppgavene og utfordringene som venter han i den nye jobben.​​​

– Vi har øyne retta mot oss. Spesielt i forhold til økt profesjonalisering, forbedring av  prosesser og kosteffektive løsninger. Det blir spennende å jobbe med mange aktører fra industrien, allianse- og partnernasjoner, FFI, Forsvaret og departementet. Og ikke minst blir det spennende å jobbe med den brede oppdragsporteføljen og miksen mellom sivile og militære i vår avdeling. Også fagkompetansen de ansatte besitter trigga meg spesielt til å søke jobben, sier Eggen.

Publisert 1. september 2016 10:56. av Therese Espeland/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 7. september 2016 09:34.