forsvarsmateriell_293_nysjefforiktkapasiteforsvarsmateriell_293_nysjefforiktkapasitehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=144/media/PubImages/IMG_3987-2.jpg

Ny sjef for IKT-kapasiteter

4. september ble Eiliv Ofigsbø ny direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell.

Eiliv Ofigsbø har lang og bred erfaring nasjonalt og internasjonalt fra roller innen Forsvaret og Politiet. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Teknologi og operative tjenester i Kripos. Ofigsbøs tid i Forsvaret inkluderte stillinger i Forsvarets overkommando og Hærens forsyningskommando.

Eiliv Ofigsbø

Ofigsbø har cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg utdanning fra Befalsskolen, Krigsskolen og Forsvarets stabsskole.

Økt fokus på digitalisering

Som direktør for IKT-kapasiteter vil Ofigsbø være ansvarlig for investering og eierskapsforvaltningen av Forsvarets IKT-løsninger og -infrastruktur.

IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell er inne i en krevende endrings- og moderniseringsfase med en stor og differensiert oppdragsportefølje.

Med det økte fokuset som omverdenen stiller på digitalisering, hyppige teknologiske skift og at IKT skal være integrert i alle våpenplattformer, øker samtidig oppdragsmengden proporsjonalt for IKT-kapasiteter. Kapasiteten har derfor en essensiell rolle i digitaliseringen av Forsvaret.

I langtidsplanen for forsvarssektoren er det lagt opp til en betydelig økning av investeringer innen IKT-området.

Har oppnådd mye

Ofigsbø overtar IKT-kapasiteter som har vært styrt av flaggkommandør Gunnar Omar Arneberg. Arneberg vil samtidig gå tilbake til sin faste stilling som sjef for Operative systemavdeling.

– Arneberg og medarbeiderne i IKT-kapasiteter har oppnådd mye og skapt et godt grunnlag. Det er samtidig store forventninger fra omverdenen til hva IKT-kapasiteter skal levere i fremtiden og hvordan vi skal samhandle for å få dette til. Jeg ser frem til å ta fatt på disse utfordringene og bidra til gode løsninger for Forsvaret og til at Forsvarsmateriell løser sitt oppdrag på en god måte, sier Ofigsbø.

Publisert 7. september 2017 12:41.. Sist oppdatert 8. september 2017 13:33.