forsvarsmateriellpresse_3_nysjefforinvesteringforsvarsmateriellpresse_3_nysjefforinvesteringhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15/media/PubImages/Bjoerge_Aase-2017_16-9.jpg

Ny sjef for investeringsavdelingen og nestkommanderende (NK)

Flaggkommandør Bjørge Aase ble i statsråd fredag 2. juni utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og beordret til stillingen som sjef for investeringsavdelingen og nestkommanderende (NK) i Forsvarsmateriell.

Bjørge Aase har bred og variert tjenestebakgrunn fra Forsvarsektoren og kommer nå fra stillingen som sjef i Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, en stilling han har hatt siden 2014. Fra før har flaggkommandøren Master of Science in National Resource Strategy fra National Defence University i Washington, norsk og dansk stabsskole og en master of management fra BI. Før han kom til Forsvarsmateriell var han sjef for Sjøforsvarets skoler. Han har også tjenesteerfaring fra Forsvarsdepartementet hvor han var programdirektør for Kompetansereformen, med hovedleveransen Melding til Stortinget nr. 14 2012-2013 – «Kompetanse for en ny tid».

Aase startet sin militære karriere i 1983 og har en variert tjeneste fra nasjonale og internasjonale avdelinger og staber. Han tiltrer i stillingen senest 1. oktober 2017. Stillingen som sjef for Maritime kapasiteter blir utlyst omgående. Bjørge Aase erstatter Generalmajor Dag Stølan som går av for oppnådd pensjonsalder
Publisert 2. juni 2017 13:44..