forsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekapforsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekaphttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=135/media/PubImages/sjefsskifte-markap-wedervang.jpg

Ny sjef for Maritime kapasiteter

Flaggkommandør Thomas T. Wedervang ble onsdag 23. august ny sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter etter flaggkommandør Bjørge Aase.

Wedervang kommer fra stillingen som stabssjef i Sjøforsvarsstaben. Sjefsskiftet ble gjennomført på Haakonsvern orlogsstasjon, foran både sivilt og militært ansatte fra organisasjonen. Maritime kapasiteter vil under Wedervangs ledelse fortsette å forvalte komplekse materiellsystemer, i tillegg til å planlegge og gjennomføre store prosjekter for Sjøforsvaret og øvrige brukere av maritimt materiell.

Ser frem til oppgaven

Den påtroppende sjefen la ikke skjul på at han gleder seg til å innta sjefsstolen.

– Jeg ser frem til å lede en fremoverlent og svært kompetent organisasjon, og ønsker å takke dere for en flott mottakelse de ti siste dagene. For meg blir det nå viktig å vise tydelighet og gi gode rammebetingelser i videreutviklingen av Maritime kapasiteter. 

 

 

forsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekapforsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekaphttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=136Flaggkommandør Wedervang gleder seg til å lede Forsvarsmateriell maritime kapasiteter./media/PubImages/sjefsskifte-markap-wedervang2.jpgFlaggkommandør Wedervang gleder seg til å lede Forsvarsmateriell maritime kapasiteter.

Flaggkommandøren uttrykte også en stor takk til avtroppende sjef, flaggkommandør Bjørge Aase.

– Jeg er svært takknemlig for å kunne ta over et usedvanlig ryddig bord. 

Viktig støttespiller

Direktør Mette Sørfonden roste flaggkommandør Aase for sin tydelighet som leder med fokus på leveranser og for videreutviklingen av organisasjonen de siste årene. Hun trakk også frem Bjørges egenskaper som en leder med stor personlig integritet og som stiller krav til sine underordnede.

– Jeg har lært Bjørge å kjenne som en resultatorientert leder med høy integritet og med stor gjennomføringskraft. Han bryr seg om kolleger og tar ansvar for oppgaven. For meg er han også en viktig støttespiller i å løse mitt oppdrag som etatssjef i Forsvarsmateriell. 

Store forventninger

Sørfonden understreket samtidig at Maritime kapasiteter får en god etterfølger i påtroppende sjef, Thomas Wedervang. Også han fikk lovord med store forventninger fra direktøren.

 

 

forsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekapforsvarsmateriell_275_nysjefformaritimekaphttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=137Avtroppende sjef for Maritime kapasiteter, Bjørge Aase, underskrev overtakelsesprotokollen med direktør Mette Sørfonden og påtroppende sjef Thomas T. Wedervang./media/PubImages/sjefsskifte-markap-signering.jpgAvtroppende sjef for Maritime kapasiteter, Bjørge Aase, underskrev overtakelsesprotokollen med direktør Mette Sørfonden og påtroppende sjef Thomas T. Wedervang.


– Thomas tiltrer en utfordrende og viktig stilling som sjef for Maritime kapasiteter. Jeg har en forventing om at han med sin brede og operative kompetanse vil bli en viktig bidragsyter i å videreutvikle Forsvarsmateriell på det fundamentet vi har, sa direktøren avslutningsvis.  

Publisert 25. august 2017 12:38.. Sist oppdatert 25. august 2017 16:17.