KV_Arctic_01KV_Arctic_01http://forsvaret.no/media/PubImages/KV_Arctic_01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8148

Nye kystvaktfartøy

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøy som skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen.

​​​​​​I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. Nordkapp-klassen ble innfaset i 1981 og har vært i Kystvakten i snart 40 år. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen. Anskaffelsen vil bli gjort i henhold til Anskaffelsesreglement for forsvarsektoren og er rettet mot norske verft.​​​​​​​

Fakta:​​

Viktige ytelser for fartøyene er de kapasitetene som er nødvendig for å patruljere, og, med støtte av eget helikopter, løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Dette stiller krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor og kommunikasjonskapasitet. Fartøyene skal ha evne til å samvirke med​ og støtte sivile og militære avdelinger.

Status:​​​​

Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i St.prop. 1 2013/2014; da som et fartøy. I 2016 ble oppdraget endret til tre fartøyer. Endringen innebærer at Forsvarsdepartementet må fremme prosjektet på nytt for Stortinget. Det er besluttet at det skal gjøres når det foreligger en fremforhandlet kontrakt.

Forsvarsmateriell mottok innen fristen den 15.mars 2017 tilbud fra følgende verft:

  • Weston Group AS, Ølensvåg
  • Kleven Verft AS, Ulsteinvik
  • Vard Group AS - Langsten, Tomrefjord
Etter å ha vurdert tilbud fra de tre norske verftene har Forsvarsmateriell valgt å forhandle videre med Vard Group AS Langsten. Hvis forhandlingene med Vard Group AS Langsten ikke fører frem, vil et av de to andre verftene bli innkalt igjen til forhandlinger.

Videre plan:​​

  • Forhandlinger (2017)​
  • Stortingsbehandling (vår 2018)
  • Kontraktstildeling (2018)
  • Detaljdesign (2018 – 2019)
  • Bygging (2019 – 2024)
  • Test (høst 2021)
  • Levering første fartøy (2022​)​

Publisert 7. desember 2016 11:17.. Sist oppdatert 9. november 2017 13:47.