forsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyforsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=878/media/PubImages/Kystvaktfartøy4.jpg

Nye kystvaktfartøy

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøy som skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen.

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. Nordkapp-klassen ble innfaset i 1981 og har vært i Kystvaktens tjeneste i snart 40 år. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen. Anskaffelsen gjøres i henhold til Anskaffelsesreglement for forsvarsektoren og er rettet mot norske verft.​​​​​​​

FAKTA​​

Viktige ytelser for fartøyene er de kapasitetene som er nødvendig for å patruljere og, med støtte av eget helikopter, løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Dette stiller krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor og kommunikasjonskapasitet. Fartøyene skal ha evne til å samvirke med​ og støtte sivile og militære avdelinger.

 

 

forsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyforsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=879/media/PubImages/Illustration 3 Coast Guard Vessels.jpg
forsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyforsvarsmateriell_170_nyekystvaktfartøyhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=880/media/PubImages/Illustasjon nye kysvaktfartøy2.jpg

STATUS

Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i St.prop. 1 2013/2014; da som ett fartøy. I 2016 ble oppdraget utvidet til tre fartøyer. Endringen innebar at Forsvarsdepartementet måtte fremme prosjektet på nytt for Stortinget. Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner i St. prop. 66 S(2017-2018).

Forsvarsmateriell mottok innen fristen den 15.mars 2017 tilbud fra følgende verft:

  • Weston Group AS, Ølensvåg
  • Kleven Verft AS, Ulsteinvik
  • Vard Group AS - Langsten, Tomrefjord

Etter å ha vurdert tilbud fra de tre norske verftene, og gjennomført flere forhandlingsrunder med alle tre, besluttet Forsvarsmateriell å gå i sluttforhandlinger med Vard Group AS Langsten.

VIDERE PLAN

  • Kontraktstildeling (2018)
  • Detaljdesign (2018 – 2020)
  • Bygging (2019 – 2024)
  • Test første fartøy (høst 2021)
  • Levering første fartøy (2022​)​

Publisert 7. desember 2016 11:17.. Sist oppdatert 31. oktober 2018 13:55.