FelleskapasiteterFelleskapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/felleskapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4829The Norwegian Defense Materiel Agency General Materiel Systems Division is responsible for most of the materiel that is utilised in common by all the different military services.
FelleskapasiteterFelleskapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/MEH_11550.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4847

Felleskapasiteter

Felleskapasiteter skal dekke soldatens grunnleggende utstyrsbehov. Det vil si utrustningen som soldaten bærer nærmest.

I tillegg leverer Felleskapasiteter blant annet sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, telt, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Utstyr som er avgjørende i enhver operasjon uavhengig av forsvarsgren.

Felleskapasiteter har faglig ansvar for forvaltning av dette gjennom hele levetiden. Det betyr blant annet å sørge for at materiellet er teknisk tilgjengelig og at systemene blir brukt i henhold til konfigurasjon, sikkerhet og planlagt bruksområde. Avdelingen utarbeider krav til vedlikehold og skal godkjenne eventuelle endringer i materiellsystemene.

Hovedlokasjonen er på Kolsås i Bærum, men avdelingen har også medarbeidere på Raufoss, i Bergen, på Kjeller utenfor Lillestrøm, på Ørland og i Bardufoss.


Publisert 28. desember 2015 12:53.. Sist oppdatert 2. mars 2020 18:02.