FelleskapasiteterFelleskapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/felleskapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4829The Norwegian Defense Materiel Agency General Materiel Systems Division is responsible for most of the materiel that is utilised in common by all the different military services.
FelleskapasiteterFelleskapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/MEH_11550.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4847

Felleskapasiteter

Forsvarsmateriell felleskapasiteter har ansvar for å kjøpe, utvikle og forvalte mesteparten av materiellet som brukes på tvers av forsvarsgrenene.

Felleskapasiteter har faglig ansvar for blant annet uniformer, sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, telt, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver, og forvaltningen av dette materiellet gjennom hele levetiden. Det betyr blant annet å sørge for at materiellet er tilgjengelig og at materiellsystemene blir brukt i henhold til ytelse, konfigurasjon, tilgjengelighet og sikkerhet. Avdelingen utarbeider krav til vedlikehold og skal godkjenne eventuelle endringer i materiellsystemene.

Felleskapasiteter har hovedansvar for å kvalitetssikre leverandører, og å sertifisere disse for leveranser til både det norske forsvaret og andre NATO-lands forsvar.

Avdelinges hovedkontor er på Kolsås i Bærum, men avdelingen har også medarbeidere på Raufoss, i Bergen, på Kjeller utenfor Lillestrøm, på Ørland og i Bardufoss.​​​

Publisert 28. desember 2015 12:53.. Sist oppdatert 6. november 2017 14:32.