IKT-kapasiteterIKT-kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6208
IKT-kapasiteterIKT-kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/skjerm.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6207

IKT-kapasiteter

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er leverandør og forvalter av sikre IKT-systemer til Forsvaret.

I en tid med stor teknologisk utvikling, nye sårbarheter og økt avhengighet av IKT i operasjoner og i det daglige virke, er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester viktigere enn noen gang. IKT-kapasiteter bidrar til at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt.

Løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og i alt fra hovedkvarter, kjøretøy, kampplattformer og på enkeltmann.

IKT-kapasiteter utstyrer Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har fagansvaret for IKT i Forsvaret.

Fagkapasitetetens hovedkontor er på Kolsås i Bærum, med avdelinger på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og Haakonsvern i Bergen. 

Publisert 28. desember 2015 17:04.. Sist oppdatert 6. november 2017 14:34.