IKT-kapasiteterIKT-kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6208
IKT-kapasiteterIKT-kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/skjerm.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6207

IKT-kapasiteter

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i det daglige virke og operasjoner.

IKT-kapasiteter bidrar til at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger, og har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt.

Løsningene benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå - i alt fra hovedkvarter, på kjøretøy, stridsplattformer og for hver enkelt person.

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Hovedlokasjonen er på Kolsås i Bærum, men avdelingen har også medarbeidere på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og Haakonsvern i Bergen.

Publisert 28. desember 2015 17:04.. Sist oppdatert 2. mars 2020 18:05.