forsvarsmateriell_312_investeringsavdelingforsvarsmateriell_312_investeringsavdelinghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=512/media/PubImages/FAE_155_13.11.2008.jpg

Investeringsavdelingen

Investeringsavdelingen er ansvarlig for å fremskaffe materiell gjennom investeringsprosjekter etter oppdrag og retningslinjer fra Forsvarsdepartementet.

Avdelingen har ansvar for investeringsprosessen i hele forsvarssektoren. Avdelingen følger opp og støtter kapasitetene i Forsvarsmateriell med spesialkompetanse knyttet til utarbeidelse av beslutningsdokumentasjon og gjennomføring av investeringsprosjekter. I tillegg kvalitetssikrer avdelingen prosjektdokumentasjonen som utarbeides i kapasitetene. Dokumentasjonen gir grunnlag for å gjennomføre prosjektene innenfor forventet tid, kostnad og ytelse. Slik ivaretas krav fra Forsvaret og øvrige etater, og strategiske føringer fra Forsvarsdepartementet.

Gjennom året tilpasser Investeringsavdelingen enkeltprosjekters fremdrift og utbetalinger innenfor tildelte budsjettmidler, og støtter Forsvaret og Forsvarsdepartementet i planleggingen av den fremtidige prosjektporteføljen. Overlevering av materiell til brukerne gjøres gjennom en formell overleveringsforretning.

Investeringsavdelingen har ansvar både for prosjektmodellen og utdannelsen i Prinsix. Studiet utdanner og sertifiserer prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Utdannelsen i Prinsix gir inntil 30 studiepoeng. Les mer om prosjektmodellen Prinsix her. 

Sammen med norsk forsvarsindustri er avdelingen involvert i vurderinger av internasjonalt materiellsamarbeid. Den koordinerer også markedsstøtte til norsk industri med – og på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Her kan du lese mer om​ anskaffelser, industrielle samarbeid, NATO-kodifisering og kontraktrevisjon.


Publisert 4. desember 2017 14:35.. Sist oppdatert 2. mars 2020 16:11.