forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=203/media/PubImages/f-35a i lufta 2.jpeg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=205/media/PubImages/f-35-faa-illustrasjon.jpg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=206/media/PubImages/tkf35MG_5291.jpg

Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen er en nyopprettet avdeling for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem. Lederen av avdelingen rapporterer direkte til direktøren i Forsvarsmateriell.

Avdelingen ble opprettet 1. august 2017 for å ivareta omfanget knyttet til alle delleveransene som kreves for et F-35 våpensystem samtidig som materiellet skal settes i drift i Forsvaret. I tillegg vil Forsvarsdepartementets (FD) kampflyprograms styrings- og koordineringsansvar reduseres innen 2020. Forsvarsmateriell må fra det tidspunkt ivareta deler av FDs ansvarsområde for resterende anskaffelser og overføring til drift.

Kampflyavdelingen består av blant annet prosjektseksjoner for anskaffelse av fly – inkludert et eget informasjonssystem – logistikk og våpen. I tillegg har avdelingen prosjektseksjoner for operativ konseptutvikling og -løsning, trening og utdanning, infrastruktur, virksomhetsstyring og sikkerhet. Avdelingen har også representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.

Fagmyndighetsstøtte hentes inn fra alle relevante deler av forsvarssektoren for å sikre helhetlige og godkjente leveranser klart til bruk.

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=204/media/PubImages/F-35 - mottak.jpg

De første tre F-35 flyene til Norge skal etter planen ankomme i november 2017. Deretter er det planlagt en leveringstakt på seks fly årlig. Støttemateriell og simulatorer er allerede levert eller på vei inn til Norge. Det er allerede levert syv fly som benyttes til treningsformål for norske piloter og teknikere i USA. Ved utgangen av 2017 skal dermed Norge ha mottatt ti av de inntil 52 F-35 kampflyene som er planlagt anskaffet.

Kampflyavdelingen ledes av en brigader som rapporterer både til direktøren i Forsvarsmateriell og til programdirektøren i FDs Kampflyprogram. 

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_12_luftkapasiteter/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/luftkapasiteter/media/PubImages/luftkapasiteter.jpgLuftkapasiteterForsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvar for å kjøpe, utvikle og forvalte Forsvarets fly, helikopter, droner og luftvernsmateriell.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=283
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_36_kampflyprogrammet/forsvarsmateriell/prosjekter/kampflyprogrammet/media/PubImages/Dolby%20Tintin%20Luke%20Full.jpgKampflyprogrammet​​​I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=284
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriell/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/media/PubImages/20160817tk_R6141-blaa.jpgOm ForsvarsmateriellForsvarsmateriell har ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=285

Publisert 28. september 2017 13:28.. Sist oppdatert 6. november 2017 14:35.