forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=203/media/PubImages/f-35a i lufta 2.jpeg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=205/media/PubImages/f-35-faa-illustrasjon.jpg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=206/media/PubImages/tkf35MG_5291.jpg

Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen er en egen avdeling i Forsvarsmateriell med ansvar for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 kampfly.

Avdelingen skal ivareta omfanget knyttet til alle hoved- og delleveransene som kreves for et F-35 våpensystem. Prosjekteierskapet for kampflyanskaffelsen er tillagt Forsvaret ved forsvarssjefen, mens Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig for anskaffelser og overføring til drift.

Kampflyavdelingen ledes av brigader Geir Nilssen, og er en del av Forsvarsmateriells ledergruppe. Avdelingen har hovedkontor på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=204/media/PubImages/F-35 - mottak.jpg

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_12_luftkapasiteter/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/luftkapasiteter/media/PubImages/luftkapasiteter.jpgLuftkapasiteterNår Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=283
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_36_kampflyprogrammet/forsvarsmateriell/prosjekter/kampflyprogrammet/media/PubImages/Dolby%20Tintin%20Luke%20Full.jpgKampflyprogrammet​​​I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=284
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriell/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/media/PubImages/20160817tk_R6141-blaa.jpgOm ForsvarsmateriellForsvarsmateriell har ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=285

Publisert 28. september 2017 13:28.. Sist oppdatert 26. februar 2020 15:37.