forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=203/media/PubImages/f-35a i lufta 2.jpeg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=205/media/PubImages/f-35-faa-illustrasjon.jpg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=206/media/PubImages/tkf35MG_5291.jpg

Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen er en egen avdeling i Forsvarsmateriell med ansvar for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 kampfly.

Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35A CTOL (Conventional Take off and Landing) inkludert alle tilhørende våpen, støttesystemer og initiell utdanning. ​​​

Avdelingen skal ivareta omfanget knyttet til alle hoved- og delleveransene som kreves for et F-35 våpensystem. Prosjekteierskapet for kampflyanskaffelsen er tillagt Forsvaret ved forsvarssjefen, mens Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig for anskaffelser og overføring til drift.

Kampflyavdelingen ledes av brigader Geir Nilssen, og er en del av Forsvarsmateriells ledergruppe. Avdelingen er lokalisert på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og har representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.


 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=204/media/PubImages/F-35 - mottak.jpg

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_12_luftkapasiteter/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/luftkapasiteter/media/PubImages/luftkapasiteter.jpgLuftkapasiteterNår Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=283
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_36_kampflyprogrammet/forsvarsmateriell/prosjekter/kampflyprogrammet/media/PubImages/Dolby%20Tintin%20Luke%20Full.jpgKampflyprogrammet​​​I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=284
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriell/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/media/PubImages/20160817tk_R6141-blaa.jpgOm ForsvarsmateriellForsvarsmateriell har ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=285

Publisert 28. september 2017 13:28.. Sist oppdatert 2. mars 2020 16:45.