forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=203/media/PubImages/f-35a i lufta 2.jpeg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=205/media/PubImages/f-35-faa-illustrasjon.jpg
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=206/media/PubImages/tkf35MG_5291.jpg

Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen er en nyopprettet avdeling for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem.

Avdelingen ble opprettet 1. august 2017 for å ivareta omfanget knyttet til alle delleveransene som kreves for et F-35 våpensystem samtidig som materiellet skal settes i drift i Forsvaret.

Forsvarsdepartementets kampflyprograms styrings- og koordineringsansvar reduseres innen 2020. Forsvarsmateriell må fra det tidspunkt ivareta deler av departementets ansvarsområde for resterende anskaffelser og overføring til drift.

Kampflyavdelingen ledes av en brigader som rapporterer både til direktøren i Forsvarsmateriell og til programdirektøren i Forsvarsdepartementets Kampflyprogram.

Avdelingen har hovedkontor på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=204/media/PubImages/F-35 - mottak.jpg

 

 

forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_12_luftkapasiteter/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/luftkapasiteter/media/PubImages/luftkapasiteter.jpgLuftkapasiteterNår Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=283
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_36_kampflyprogrammet/forsvarsmateriell/prosjekter/kampflyprogrammet/media/PubImages/Dolby%20Tintin%20Luke%20Full.jpgKampflyprogrammet​​​I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=284
forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenforsvarsmateriell_3_omforsvarsmateriell/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/media/PubImages/20160817tk_R6141-blaa.jpgOm ForsvarsmateriellForsvarsmateriell har ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_313_kampflyavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=285

Publisert 28. september 2017 13:28.. Sist oppdatert 29. desember 2017 13:34.