Et NH-90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV SenjaA norwegian NH-90 helicopter landing on the norwegian coastguard vessel KV SenjaEt NH-90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV SenjaA norwegian NH-90 helicopter landing on the norwegian coastguard vessel KV Senjahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160216th_ 24039.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6210
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftkapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4832
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tknasams.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6209

Luftkapasiteter

Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftkapasiteter er fagmyndighet for å godkjenne alle militære luftfartøys luftdyktighet. Kapasiteten godkjenner også regelverk, utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksgodkjenner alle militære luftsystem.

Enheten har ansvar for at Forsvarets piloter har materiell som holder den standarden som kreves.

Luftkapasiteter koordinerer drift- og vedlikehold ved å monitorere systemtilstand, utarbeide risikovurderinger og håndtere avvik. De kartlegger og styrer vedlikeholds-, forsynings- og modifikasjonsbehov, koordinerer tilsyn og styrer systemkonfigurasjon.

I Luftkapasiteter jobber ingeniører, avionikere, fagteknikere, mekanikere, piloter, økonomer, prosjektledere, jurister og merkantile eksperter.

Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller flyplass i Skedsmo kommune.

 

 

forsvarsmateriell_12_luftkapasiteterforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingen/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/kampflyavdelingen/media/PubImages/f-35a%20i%20lufta%202.jpegKampflyavdelingenKampflyavdelingen er en egen avdeling i Forsvarsmateriell med ansvar for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 kampfly.forsvarsmateriell_12_luftkapasiteterhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=286

 

 

European Military Airworthiness RequirementsEuropean Military Airworthiness Requirements<p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"></span></p><p>Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av <a href="http://eda.europa.eu/experts/airworthiness" target="_blank">EMAR (European Military Airworthiness Requirements)</a> i Norge. EMAR er et europeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), som er et EU-organ som skal styrke europeisk militært samarbeid.</p><p>Forsvarsmateriell luftkapasiteter har utgitt reglement for militær luftdyktighet (RML) som regulerer krav til industri, samt innføring til norske militære luftfartøy. Kravene er i hovedsak i henhold til EMAR-regelverket.<br></p><p>Regelverkene finner du her:</p><ul class="forsvaretElement-p"><li><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20RML%20Rev%201_1%206%20nov%202018.pdf" target="_blank" style="font-size:1rem;">Regulation for Norwegian Military Airworthiness​</a><br></li><li><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20AMC%20GM%20Regulation%20for%20NMAW%20Rev%201_1%206%20nov%202018.pdf" target="_blank" style="font-size:1rem;">AMC & GM to Regulation for Norwegian Military Airworthiness </a></li><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/Regulation-for-military-approved-parts.pdf"><li>Regulation for approved militaryaircraft parts</li></a><br></ul><p></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=6

Publisert 28. desember 2015 15:43.. Sist oppdatert 2. mars 2020 16:40.