LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftkapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4832
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tknasams.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6209
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160216th_ 24039.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6210

Luftkapasiteter

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvar for å kjøpe, utvikle og forvalte Forsvarets fly, helikopter, droner og luftvernsmateriell.

Når Norge kjøper nye F-35-kampfly, NH90 og AW101-helikopter, er det ingeniører, jurister, økonomer og teknikere fra Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftkapasiteter har luftdyktighetsmyndighet for militære luftfartøy, og godkjenner regelverk, utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksgodkjenner alle militære luftsystem. Fagkapasiteten koordinerer drift- og vedlikehold ved å monit​orere systemtilstand, utarbeide risikovurderinger og håndtere avvik. De kartlegger og styrer vedlikeholds-, forsynings- og modifikasjonsbehov, koordinerer tilsyn og styrer systemkonfigurasjon.

Luftkapasiteter utvikler også nytt og viktig utstyr som blir brukt i luftfartøyene. Enheten har ansvar for at Forsvarets piloter har materiell som holder den standarden som kreves.

Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller flyplass i Skedsmo kommune.​  

 

 

forsvarsmateriell_12_luftkapasiteterforsvarsmateriell_313_kampflyavdelingen/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/kampflyavdelingen/media/PubImages/f-35a%20i%20lufta%202.jpegKampflyavdelingenKampflyavdelingen er en nyopprettet avdeling for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem. Lederen av avdelingen rapporterer direkte til direktøren i Forsvarsmateriell. forsvarsmateriell_12_luftkapasiteterhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=286

 

 

European Military Airworthiness RequirementsEuropean Military Airworthiness Requirements<p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"></span></p><p>Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av <a href="http://eda.europa.eu/experts/airworthiness">EMAR (European Military Airworthiness Requirements)</a> i Norge. EMAR er et europeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), som er et EU-organ som skal styrke europeisk militært samarbeid.</p><p>Forsvarsmateriell luftkapasiteter har utgitt reglement for militær luftdyktighet (RML) som regulerer krav til industri, samt innføring til norske militære luftfartøy. Kravene er i hovedsak i henhold til EMAR-regelverket.<br></p><p>Regelverkene finner du her:<br></p><ul><li><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​<br></li><li><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20AMC%20GM%20til%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">AMC & GM to Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​<br></li></ul><p></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=6

Publisert 28. desember 2015 15:43.. Sist oppdatert 6. november 2017 14:34.