LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftkapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4832
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tknasams.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6209
LuftkapasiteterLuftkapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160216th_ 24039.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6210

Luftkapasiteter er fagkapasiteten i Forsvarsmateriell som har ansvaret for å kjøpe, utvikle og forvalte Forsvarets fly, helikopter, droner og luftvernmateriell.

​​​Når Norge kjøper nye F-35-kampfly, NH-90 og AW101-helikopter, er det ingeniører, jurister, økonomer og teknikere fra Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem på vegner av Forsvarsdepartementet.

Å koordinere drifts- og vedlikeholdsregime betyr å monit​orere systemtilstand, utarbeide risikovurderinger, håndtere avvik, kartlegge og styre vedlikeholds-, forsynings- og modifikasjonsbehov, koordinere tilsyn og styre systemkonfigurasjon.

Sjefen for Luftkapasiteter er delegert luftdyktighetsmyndighet for militære luftfartøy. Luftdyktighet i lovforstand er et teknisk begrep som blant annet omfatter godkjenning av regelverk, teknisk dokumentasjon og å sende ut bruksgodkjenning for alle militære luftsystem. 

Luftdyktighet er en systematisk til nærming som sørger for at luftsystemene har et akseptabelt nivå av flysikkerhet basert på anerkjente prinsipper og praksis i bruk ved militære og sivile luftdyktighetsmyndigheter tilpasset Forsvarets behov.

I tillegg er de dyktige ingeniørene våre med på å utvikle viktig utstyr som blir brukt i luftfartøyene, til dømes hjelmen som skal brukes i de nye F-35-kampflyene. Det er ansatte i Forsvarsmateriell luftkapasiteter som har ansvaret for at Forsvarets piloter har materiell som holder standarden som kreves.

Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller flyplass i Skedsmo kommune.​

 

 

European Military Airworthiness RequirementsEuropean Military Airworthiness Requirements<p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><a href="http://eda.europa.eu/experts/airworthiness" target="_blank">EMAR (Europ​ean Military Airworthiness Requirements)</a> i Norge. EMAR ​er et felleseuropeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), som er et EU-organ med formål å styrke europeisk militært samarbeid.</p><p>Sjef Forsvarsmateriell luftkapasiteter er norsk militær luftdyktighetsmyndighet, og har utgitt Reglement for militær luftdyktighet (RML) som regulerer krav til industri, samt innføring av norske militære luftfartøyer. Kravene er i hovedsak i henhold til EMAR-regelverket. <br><br>Regelverkene finner du her:<br><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​<br><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20AMC%20GM%20til%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">AMC & GM to Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​</p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=6