MARITIME KAPASITETERMARITIME KAPASITETERhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FOTOFLOTEX_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4841
Maritime kapasiteterMaritime kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/STORM_dag1_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4848
Maritime kapasiteterMaritime kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/maritimekapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1688

Maritime kapasiteter

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke regionale maritime interesser. Vi lever av, ved og på havet. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter, som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og ubåter, til systemoppdateringer og mindre materiellkjøp.

Maritime kapasiteter har også system- og fagansvar for alle Sjøforsvarets fartøyer og alt båtmateriell i Forsvaret.

I kapasiteten blir materiellprosjektene støttet av merkantil og teknisk kompetanse innen skips- og våpenteknikk. Maritime kapasiteter stiller tekniske krav og sikkerhetskrav til bruk, kompetanse og vedlikehold.

Maritime kapasiteter har sin hovedlokasjon på Haakonsvern i Bergen, med en teknisk avdeling i Ramsund, sør for Harstad.

Publisert 28. desember 2015 15:46.. Sist oppdatert 2. mars 2020 16:30.