MARITIME KAPASITETERMARITIME KAPASITETERhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FOTOFLOTEX_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4841
Maritime kapasiteterMaritime kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/STORM_dag1_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4848
Maritime kapasiteterMaritime kapasiteterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/maritimekapasiteter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1688

Maritime kapasiteter

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlig for Forsvarets fartøy, og leverer sjømilitær kampkraft.  

Enhetens hovedoppgaver er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøy. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter, som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og ubåter, til mindre modifikasjoner.

Maritime kapasiteter har system- og fagansvar for ubåter, fregatter, korvetter, mineryddere, kystvaktfartøyer, støttefartøyer og alt båtmateriell i Forsvaret.

Fagkapasiteten støtter materiellprosjekter med merkantil kompetanse, ingeniørarbeid og kvalitetssikring innen skips- og våpenteknikk. De stiller tekniske krav og sikkerhetskrav til bruk, kompetanse og vedlikehold.

Avdelingen har hovedkvarter på Haa​konsvern i Bergen, med en avdeling i Ramsund sør for Harstad.  

Publisert 28. desember 2015 15:46.. Sist oppdatert 23. november 2017 10:55.