forsvarsmateriell_337_materiellavdelingenforsvarsmateriell_337_materiellavdelingenhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=510/media/PubImages/20120921th_ 4901.jpg

Materiellavdelingen

Materiellavdelingen er ansvarlig for at Forsvarsmateriell leverer sikkert materiell til bruk i etatene i forsvarssektoren. Det gjør Materiellavdelingen ved teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av materiell som brukes av sektoren.

Avdelingen har ansvaret for de to hovedprosessene forvalte og utfase for materiell.

Forvaltning består av:

  • Innfasing av materiell
  • Opprettholdelse av materiellets ytelse og kapasitet
  • Forbedring av materiell
  • Avvikling av materiell i bruk
Utfasing består av:

  • Beslutte utrangering og kassasjon av materiell
  • Forberede avhending av materiell
  • Gjennomføre avhending av overskuddsmateriell
Den godkjente forvaltningsløsningen skal tilrettelegge for nøktern og kostnadseffektiv drift av materiellet i et levetidsperspektiv. Når Forsvaret ikke lenger har behov for materiellet, eller formålet med materiellet ikke lenger er tilstede, overleveres dette til Forsvarsmateriell for utfasing. Deretter beslutter Materiellavdelingen hvordan materiellet skal utfases, for eksempel destruksjon, salg og donasjon.

Materiellavdelingen skal gi råd til Forsvarsdepartementet og andre virksomheter innenfor avdelingens ansvarsområder.

Publisert 20. november 2017 13:25.. Sist oppdatert 2. mars 2020 16:23.