forsvarsmateriell_311_vårhistorieforsvarsmateriell_311_vårhistoriehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=234/media/PubImages/mappe2.jpg

Vår historie

Forsvarsmateriell ble etablert som forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet 1. januar 2016. Vi ble da tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren.

Ressurs- og kompetansebasen for etableringen var divisjonene Landkapasiteter, Maritime kapasiteter, Luftkapasiteter, Felleskapasiteter og IKT-kapasiteter samt investeringstaben og deler av staben, alle fra Forsvarets logistikkorganisasjon.                                                                                    

Ved opprettelsen ble oppgaven å planlegge investeringsprosjekter flyttet fra Forsvaret til Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell har også overtatt flere av Forsvarsdepartementets oppgaver knyttet til internasjonalt materiellsamarbeid.


 

 

forsvarsmateriell_311_vårhistorieforsvarsmateriell_311_vårhistoriehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=235/media/PubImages/heraldikk-bilde.jpgVÅRT HERALDISKE MERKE

«Den norske løve» er et begrep med sterke tradisjoner. Helt fra 1600-tallet har løven vært en metafor på det norske folks vilje til å forsvare seg og kjempe for sitt land. En rekke krigsfartøyer og festningsverk har båret dette navnet. Allerede fra 1691 leverte Fossum verk kanoner med den norske løve som støperimerke. Begrepet hadde en særlig betydning i 1905.

I Forsvarsmateriells heraldiske merke bærer løven en merkurstav i den ene labben, og piler og kornaks i den andre. Merkurstaven et kjent symbol på handel, mens pilene og kornaksene symboliserer leveranser til Forsvaret. Blåfargen i skjoldet viser til stat, kongemakt, handel og seriøsitet.​​​

Publisert 16. oktober 2017 15:22..