Overingeniør

Vil du være med å utvikle og forvalte kommunikasjonsløsninger for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren?

Forsvaret har et betydelig behov for sikre og robuste kommunikasjonsløsninger for å understøtte sin virksomhet. Nettverksavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utvikler og forvalter Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) og har som oppgave å gi Forsvaret relevant og tidsriktig materiell og løsninger.

Vi har for tiden mange spennende prosjekter og aktiviteter innenfor FKI-området og spesielt innen WAN. Vi søker derfor etter en kunnskapsrik og initiativrik medarbeider med generell kompetanse innen WAN-teknologi, mer spesielt IP-baserte løsninger. Stillingen vil ha hovedvekt på integrasjon av Cisco produkter mot underliggende transmisjonsteknologier, så Cisco sertifiseringer eller erfaring med Cisco produkter eller liknende produsenter ansees som en fordel. Du vil jobbe som overingeniør ved Nettverksavdelingen, Transmisjonsseksjonen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil delta i alle faser av prosjekter og i forvaltningsarbeid, samt jobbe med endringsoppdrag.
 • Stillingen innebærer tett samarbeid med forvaltere av nettverks- og plattformsløsninger og Forsvarets driftspersonell.
 • Du vil arbeide med system- og avtaleforvaltning, løsningsdesign, sikkerhetsdokumentasjon og rådgivning innenfor moderne WAN-løsninger, primært basert på Cisco komponenter.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på bachelornivå og minimum tre års relevant erfaring Det er ønskelig med utdanning på masternivå.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Du er flink til å uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk, du har gode samarbeidsevner og ønsker et utstrakt samarbeid med andre.
 • Stillingen krever at du kan arbeide selvstendig og at du har evne til å legge frem og presentere saker for beslutningstakere.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tilsetting.
 • Det kreves norsk statsborgerskap.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du indentifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, i lønnsspenn mellom kr 535.000 - kr 660.000 brutto per år.  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Jens Ola Egge, telefon 990 96 109 eller Gaute Bråten Melhus, telefon 482 69 395. 
 
Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.