Overingeniør - applikasjonsintegrasjon

Vi har for tiden mange spennende aktiviteter innen applikasjonsutvikling og søker etter en kunnskapsrik og initiativrik medarbeider med kompetanse innen klargjøring og produksjonssetting av applikasjoner og tjenester på en Microsoft-plattform.

​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utvikler og forvalter løsninger for blant annet militær meldingstjeneste, inter- og intranettbaserte løsninger, videokonferanse- og telefonitjenester, SOA-tjenester og geografiske tjenester.

Vi har for tiden mange spennende aktiviteter innen applikasjonsutvikling og søker etter en kunnskapsrik og initiativrik medarbeider med kompetanse innen klargjøring og produksjonssetting av applikasjoner og tjenester på en Microsoft-plattform.

Arbeidso​​​ppgaver:

 • Delta i prosjekter og i forvaltningsarbeid, i tillegg til å jobbe med endringsoppdrag.
 • Klargjøring og produksjonssetting av applikasjoner.
 • Forvalte avdelingens utviklingsplattform.
 • Stillingen innebærer tett samarbeid med applikasjonsforvaltere og Forsvarets driftspersonell.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha relevant utdanning på bachelornivå og minimum tre års relevant erfaring.
 • Du må ha erfaring med klargjøring og produksjonssetting av applikasjoner og tjenester på en Microsoft-plattform.
 • Du bør ha erfaring med open source-produkter
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen et eller flere av disse områdene: VMware, MS SharePoint,​ MS Windows Server, MS Active Directory, MS SQL Server, MS Exchange, Java.
 • Det er ønskelig med relevante sertifiseringer og erfaring med Forsvarets IT-løsninger.
 • Du er flink til å uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker et utstrakt samarbeid med andre.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tilsetting.

Vi tilbyr:​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, i lønnsspenn fra 550 000660 000 brutto kroner per år. Fra lønnen trekkes  to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelser til Fredrik B. Trolsrud, på telefon 900 19 073 eller Anne Line Steffensen, på telefon 906 55 731.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 27. januar 2017 10:58.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:59.