Overingeniør - avionikk, sensor og radar

Vi har nå ledig stilling som overingeniør ved Forsvarsmateriell luftkapasiteter avionikkseksjonen, kontor for sensor og radar.

Avionikkseksjonen er tillagt fagansvar og luftdyktighetsansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Kontor for sensor og radar jobber spesielt med flyenes sensorer og radarer. Fagkontoret har ansvaret for integrasjon av ulike sensorer og radarer på Forsvarets fly, samt fagansvar for allerede etablerte sensorer og radarer om bord i Forsvarets fly. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfart, og gis kompetansebygging innenfor kontorets fagområder.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører og ha et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer i våre samarbeidsland. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell.
 • Utføre tekniske løsninger og utarbeide modifikasjoner.
 • Utarbeide tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner.
 • Initiere modifikasjoner og anskaffelser.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent ingeniørutdannelse/bachelor fra universitet/høgskole innen elektronikk/datateknikk eller annen relevant fagkrets.
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli vektlagt.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker deg som kan videreføre et utstrakt og faglig sterkt samarbeid mellom ulike fagmiljøer og samarbeidsland.
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og ha et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som kan bidra til god oversikt.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter og du vil ha mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 58-72 (LO Stat/Unio/YT Stat 498.000 til 648.100 kroner, Akademikerne 494.800 til 643.900 kroner brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef Sindre Williksen  på tlf: 63 80 83 19.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 30. mars 2017 13:33.. Sist oppdatert 4. april 2017 14:42.