Overingeniør - bekledning

Stillingen innebærer teknisk saksbehandling innenfor bekledning og utrustning, med hovedvekt på tekstiler og teknisk feltbekledning.

​​​​​​​Ved vår a​vdeling for personlig bekledning og utrustning (PBU) er det en ledig stilling som overingeniør. Avdelingen for personlig bekledning og utrustning er fagmyndighet for alt av materiell som soldaten har på seg i felt og i annen tjeneste. Dette innebefatter alt fra fottøy, underbekledning, skallbekledning og messeuniformer, til bæreutrustning og ballistiske produkter.

Avdelingen foretar den tekniske​​ saksbehandlingen av alle prosjekt- og driftsanskaffelser innenfor PBU, og er ansvarlig for teknisk kravstilling og evaluering av alle anskaffelser innenfor fagområdet. Ved eventuelt internt opprykk kan det bli aktuelt med fast tilsetting i tilsvarende stilling som overingeniør kode 1087.

Arbeidsoppgaver:​

 • Stillingen innebærer teknisk saksbehandling innenfor bekledning og utrustning, med hovedvekt på tekstiler og teknisk feltbekledning.
 • Du skal utarbeide og vedlikeholde kravdokumenter og tekniske spesifikasjoner.
 • Du skal gi teknisk støtte ved anskaffelsesprosesser.
 • Du skal gjennomføre kvalitetskontroller på leveranser.
 • Du skal utarbeide retningslinjer og regelverk for bruk og forvaltning av materiellet innenfor fagområdet.
 • Du skal gi faglig støtte i prosjekter.
 • Du må holde deg oppdatert på produktutvikling innenfor fagområdet.
 • Du må holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende standarder innen fagområdet.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:​​

 • Du må ha minimum treårig ingeniørutdanning innenfor relevante fagfelt som tekstil, kjemi eller maskin samt god teknisk forståelse.
 • Du må ha minimum tre års arbeidserfaring innenfor relevant fagfelt.
 • Du må evne til å ta helhetsansvar for ditt fagområde, jobbe strukturert og oversiktlig, være kreativ og initiativrik.
 • Du må evne å utvikle og forme stillingen i tråd med Forsvarets behov, kunne sette retning for fagområdet og skape resultat i tett samarbeid med brukermiljøet.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og du må ha stor interesse for tekstiler og bekledning.
 • Det er ønskelig med høyere utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde.
 • Det er ønskelig med kjennskap og erfaring med tekstiler til bruk i for eksempel Forsvaret, politiet eller arbeidstøy/vernebekledning.
 • Videre er det ønskelig med gode basiskunnskaper innen ulike dataverktøy (Office-pakken) og kjennskap til SAP, samt kjennskap til produktutvikling, produksjon og kvalitetssikring.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner. Lønnstrinn mellom 64 og 68. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Sjur Glenjen, telefon: 67 86 33 72 eller mobil: 474 62 103. 

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Publisert 21. februar 2017 14:44..