Overingeniør electro magnetic compatibility (EMC)

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker en saksbehandler innenfor fagområdet: electro magnetic compatibility (EMC).

Eksisterende og kommende landmateriell (komponenter/systemer/plattformer/kjøretøyer) møter økende kompleksitet og helhetlige integrasjonsutfordringer innenfor områdene EMC, EMI, EMP, HERO, RADHAZ og TEMPEST. Dette gjelder både oppgraderinger av eksisterende og anskaffelser av nytt landmateriell. Du som søker stillingen må ha en faglig bakgrunn, relasjon til og forståelse for en eller flere av de nevnte forkortelsene. Stillingen medfører ansvar for å kravstille, planlegge og besørge tester av plattformer og systemer innenfor nevnte områder i tett samarbeid med andre fagmiljøer internt og eksternt.

Stillingen er organisert i integrasjonsseksjonen under teknisk avdeling i Landkapasiteter. Teknisk avdeling er blant annet ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse på landbaserte materiellsystemer. Dette omfatter støtte til anskaffelser i Forsvaret med kompetanse innenfor teknologi og systemteknikk.

Integrasjonsseksjonen har medarbeidere som av ulike årsaker har sin arbeidsplass lokalisert i Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer, men seksjonen ledes fra Kolsås. Arbeidsted for stillingen vil være på Jørstadmoen, men også noe på Kolsås.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utføre målinger, saksbehandling og oppfølging innen fagområdet electro magnetic compatibility (EMC)
 • Følge opp og analysere teknologiske trender
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor nivå eller tilsvarende innen relevant kombinasjon av fagområdene måleteknikk, elektronikk, radioteknikk, telematikk, kraftforsyning eller tilsvarende
 • Realkompetanse, annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

  Ønskelig :

 • Minst tre års relevant arbeidserfaring
 • God kunnskap i bruk av SAP som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til forsvarssektoren, og spesielt til Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Kvalitetsorientert, nøyaktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og trives godt med å levere tidsriktige produkter
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør lønnsspenn kroner 576 100 til 619 300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Hans Olav Gundersen
Tittel: oberstløytnant
Telefon: (+47) 93483267
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. august 2018 08:29.. Sist oppdatert 20. august 2018 21:19.