Overingeniør - elektrooptikk

Til Forsvarsmateriell maritime kapasiteter søker vi etter en overingeniør innen fagområdet elektrooptikk.

​​​​​Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner. Våpen- og sensorteknisk avdeling, seksjon for overvannssensorer har fagansvar for alt sjørelatert materiell innen fagområdene overvannssensorer, navigasjonssystemer og integrerte brosystemer. Vi søker deg som er selvstendig, systematisk og ønsker å jobbe med tekniske og logistiske forvaltningssystemer.

 

Arbeidso​ppgaver

 • ​​Du skal ivareta seksjonssjefens faglige ansvar i forbindelse med levetidsoppfølging herunder drift, vedlikehold og anskaffelse for elektrooptiske systemer og materiell.
 • Du skal utføre teknisk saksbehandling innen avdelingens fagområder med hovedvekt på periskopsystem i Marinen og optisk maritimt materiell i Forsvaret.
 • Du skal delta i anskaffelsesprosjekter innenfor avdelingens fagområde.
 • Du skal gjennomføre materiellkontroll og inspeksjoner om bord, ved avdelinger og på verksteder.
 • Du skal delta i arbeidsgrupper, råd, utvalg og kommisjoner i henhold til beordring. 

Kvalifikasjone​r

 • ​​​Du må ha bachelor eller tilsvarende, det vil si toårig høyskole med studieretning optikk, data, elektronikk, eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med masterutdanning, studieretning optikk, data, elektronikk, eller tilsvarende.
 • Det kreves minimum tre års relevant arbeidserfaring.
 • Det er en fordel med relevant erfaring fra Forsvaret.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret.

​​​​​Personlige egenskaper​

 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig og stru​kturert.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha evne til å ha helhetsoversikt.​
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

​​​Vi tilbyr

 • ​​​​​​En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Haakonsvern har i tillegg en egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor, et flott kjøkken og militær forlegning. Man kaller ofte Haakonsvern «et samfunn i miniatyr».
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 532.000 – 624.400 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent​ lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til orlogskaptein Bjarte Lien, 55 50 30 17 eller mobil 47 46 38 54, eventuelt e-post bjalien@mil.no.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 13. mars 2017 16:58.. Sist oppdatert 30. mars 2017 12:05.