Overingeniør - hjulkjøretøyer

Det er to ledige stillinger som overingeniør ved Kjøretøyseksjonen. Seksjonen er ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av forsvarssektorens hjulkjøretøyer.

​​​​​​​​​​​Det er to ledige stillinger som overingeniør ved Kjøretøyseksjonen. Kjøretøyseksjonen er organisert under Teknisk avdeling i Forsvarsmateriell landkapasiteter, og er ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av forsvarssektorens hjulkjøretøyer. Dette omfatter også å støtte anskaffelser i Forsvaret​ med teknisk og logistisk kompetanse innenfor fagområdet.

Arbeidsop​​pgaver:

 • ​​Teknisk saksbehandling knyttet til anskaffelser og drift av materiell innenfor fagområdet hjulkjøretøyer ved Kjøretøyseksjonen i Landkapasiteter.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole på midlere nivå innen tekniske fag, logistikk eller tilsvarende relevant fagfelt. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er krav til minimum tre års relevant arbeidserfaring.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner med ulike tekniske fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, styrkerom og mange organiserte treningstilbud og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn mellom 62 og 66 (for tiden 535 900 og 577 400 kroner brutto per år). Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oberstløytnant Jan Frantzen, telefon: 67 86 33 50 / 915 13 440 eller major Stian Nystad, telefon: 67 86 32 74 / 90970169.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvarsmateriell vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 31. januar 2017 15:41.. Sist oppdatert 21. februar 2017 14:28.